Nghỉ việc không lương từ tháng 7/2021 có được nhận hỗ trợ?

Tôi làm ở trường mầm non tư thục, có ký HĐLĐ, đóng BHXH tháng 6, 7/2021. Do dịch Covid-19, tôi nghỉ việc không lương từ cuối tháng 7/2021. Tôi có được nhận trợ cấp không? Nếu có thì thủ tục ra sao?

UBND phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Phiên họp ngày 22/9/2021, thường trực HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đợt 3 trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết này quy định hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng:

1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn;

2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

3. Người phụ thuộc của đối tượng 2, gồm cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

4. Cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia BHXH, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn.

Theo Nghị quyết, TPHCM sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia BHXH; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021.

Hiện nay các tổ dân phố đã lập danh sách tổng hợp gửi và chuyển về TP. Thủ Đức để xét duyệt hồ sơ theo quy định.

Tin liên quan