Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ

Tại Mỹ, khi bị ốm nặng và không đi làm được, người lao động sẽ không có lương. Vì thế, nhiều người dù có bị ốm, thậm chí là ung thư, vẫn phải cố gắng đi làm.

Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ

Nhiều người Mỹ đang mong mỏi các nhà chức trách thay đổi chính sách đối với những người bị ốm nhưng đây không phải là việc dễ dàng. Thế nên, nghỉ ốm có lương là điều mà người Mỹ mơ ước.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở Mỹ phải cung cấp tài liệu chứng minh tại sao họ không thể làm việc. Họ dựa vào sự hỗ trợ của nhân viên bệnh viện để cung cấp bằng chứng.

Nếu việc điều trị của bệnh nhân không được các công ty bảo hiểm y tế chi trả, bệnh viện sẽ xin sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện.

Theo VTV.VN

Đang được quan tâm