1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 1/1/2016

Bà Nguyễn Diễm My (tỉnh Cà Mau) sinh tháng 11/1971, có 27 năm đóng BHXH trong ngành Giáo dục. Do sức khỏe suy giảm, bà My có thể giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi được không? Nếu được thì lương hưu tính như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH năm 2014 quy định về những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động là:

a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Đối chiếu quy định trên với thông tin bà cung cấp, để được hưởng lương hưu tại thời điểm hiện tại thì bà phải bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Tuy nhiên, do chưa xác định được tỷ lệ suy giảm khả năng lao động và thời điểm kết luận của Hội đồng giám định y khoa về việc bà bị suy giảm khả năng lao động nên chưa tính được mức hưởng lương hưu đối với bà.

Theo Chinhphu.vn