Thứ năm, 01/10/2015 - 08:26

Hưởng bảo hiểm một lần hay lĩnh lương hàng tháng?

Chồng tôi công tác tại công ty 319- BQP và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm nhưng đến cuối năm 2011 chồng tôi bị bệnh không thể đi làm tiếp. Ban lãnh đạo xí nghiệp cũng muốn chồng tôi xin về nghỉ theo chế độ một lần.

Do vậy đến tháng 9 năm 2014 chồng tôi đã làm đơn xin về nghỉ một lần, sau đó chồng tôi lấy sổ bảo hiểm từ đơn vị về huyện nộp và được trả lời sau một năm mới được nhân tiền bảo hiểm về một lần. Đến nay là được đúng một năm chồng tôi rút sổ bảo hiểm xã hội.

Ngày 1 tháng 9 năm 2015 chồng tôi lại đem sổ lên phòng BHXH huyện nộp thì được nhận giấy hẹn đến 16 tháng 9 lên lấy kết quả. Nhưng hôm nay cán bộ phòng BHXH điện cho chồng tôi là sổ của anh ấy không được nhận tiền BH về một lần phải chờ đến 50 tuổi đi giám định sức khoẻ thì được hưởng lương hàng tháng. 

Luật sư cho tôi hỏi chồng tôi có đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm một lần không? Cán bộ phòng BHXH giải thích thế có đúng pháp luật không? Chồng tôi do mắc phải bệnh hiểm nghèo, không thể đi làm. Mà lại phải chờ gần 10 năm nữa chồng tôi mới được đi giám định sức khoẻ để lấy lương thì tôi nghĩ là rât khó, trong khi đó gia đình tôi rất khó khăn con thì nhỏ. Tôi xin cảm ơn luật sư.

Hưởng bảo hiểm một lần hay lĩnh lương hàng tháng? - 1

Nội dung bạn đọc mai dương trần maiduongtrn@gmail.com hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Trường hợp của chồng bạn sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần nhưng đã có trên hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội nên căn cứ theo quy định tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì chồng bạn không đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần.

“Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Vì chồng bạn đã có trên hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội nên sẽ được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 hoặc theo Điều 51 Luật BHXH 2006 đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi nam đủ 50 tuổi trở lên.

Theo Vietnamnet.vn