1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hỗ trợ HSSV bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành

Tại dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định việc hỗ trợ của cơ sở đào tạo đối với học sinh, sinh viên trong thời gian thực hành bị tai nạn lao động.

Ảnh mang tính chất minh họa
Ảnh mang tính chất minh họa

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên trong thời gian thực hành bị tai nạn lao động thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho học sinh, sinh viên bị tai nạn.

Đồng thời, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho học sinh, sinh viên bị tai nạn như sau: Tạm ứng và thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với học sinh, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo giới thiệu để người học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động được giám định y khoa xác định mức độ tổn thương cơ thể tại Hội đồng giám định y khoa và thanh toán phí khám, giám định mức độ tổn thương cơ thể.

Cơ sở đào tạo hỗ trợ bằng tiền cho học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động với mức như sau: Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% mức suy giảm khả năng lao động được hỗ trợ thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%. Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương cho học sinh, sinh viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân học sinh, sinh viên bị chết do tai nạn lao động.

Dự thảo nêu rõ, tiền lương để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Cơ sở đào tạo thực hiện hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày có giấy báo tử đối với trường hợp bị chết do tai nạn.

Đối với những trường hợp học sinh, sinh viên là người lao động do người sử dụng lao động cử đi học thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho học sinh, sinh viên bị tai nạn. Đồng thời, phối hợp với người sử dụng lao động để khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn