Hỗ trợ HSSV bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành

Tại dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định việc hỗ trợ của cơ sở đào tạo đối với học sinh, sinh viên trong thời gian thực hành bị tai nạn lao động.

Ảnh mang tính chất minh họa
Ảnh mang tính chất minh họa

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên trong thời gian thực hành bị tai nạn lao động thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho học sinh, sinh viên bị tai nạn.

Đồng thời, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho học sinh, sinh viên bị tai nạn như sau: Tạm ứng và thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với học sinh, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo giới thiệu để người học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động được giám định y khoa xác định mức độ tổn thương cơ thể tại Hội đồng giám định y khoa và thanh toán phí khám, giám định mức độ tổn thương cơ thể.

Cơ sở đào tạo hỗ trợ bằng tiền cho học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động với mức như sau: Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% mức suy giảm khả năng lao động được hỗ trợ thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%. Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương cho học sinh, sinh viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân học sinh, sinh viên bị chết do tai nạn lao động.

Dự thảo nêu rõ, tiền lương để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Cơ sở đào tạo thực hiện hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày có giấy báo tử đối với trường hợp bị chết do tai nạn.

Đối với những trường hợp học sinh, sinh viên là người lao động do người sử dụng lao động cử đi học thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho học sinh, sinh viên bị tai nạn. Đồng thời, phối hợp với người sử dụng lao động để khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Giảm quy mô đào tạo đại học: Vẫn còn nhiều tranh luận

Giảm quy mô đào tạo đại học: Vẫn còn nhiều tranh luận

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH). Theo Thông tư, quy mô đào tạo sinh viên ĐH lớn nhất, sau năm 2020 là 15 nghìn sinh viên. Về vấn đề này, đến nay vẫn có nhiều ý kiến tranh luận. Có ý kiến cho rằng, Bộ GD&ĐT cần tham khảo thêm ý kiến tư vấn của các nhà trường, cũng như chuyên gia, hội đồng tư vấn giáo dục.
VINHOMES: Triển khai đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu”

VINHOMES: Triển khai đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu”

Ngày 8/1/2016, Công ty TNHH Quản lý BĐS Vinhomes khởi động chương trình đào tạo miễn phí cho đội ngũ giúp việc tại chuỗi đô thị Vinhomes Hà Nội. Đây là mô hình đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo các khu đô thị văn minh và đẳng cấp.
Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề lao động bị tai nạn LĐ

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề lao động bị tai nạn LĐ

Tại dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.