1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề lao động bị tai nạn LĐ

Tại dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để chuyển đổi công việc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:

1- Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên;

2- Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và sức khỏe của người lao động nếu cần phải đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để chuyển đổi công việc.

Mức hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp

Dự thảo nêu rõ, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là hai lần và trong 1 năm chỉ được hỗ trợ một lần.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

Theo dự thảo, hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: 1- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để chuyển đổi công việc cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 2- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội trước khi thay đổi công việc và bản sao sổ bảo hiểm xã hội sau khi thay đổi công việc; 3- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa; 4- Chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Theo Chinhphu.vn