Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho 300-500 người khuyết tật

(Dân trí) - Ngày 25/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trong năm 2021.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ điều kiện người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua hỗ trợ đào tạo nghề, tỉnh đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 300 - 500 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện; 50% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho 300-500 người khuyết tật - 1

Người khuyết tật được đào tạo việc làm tại Thừa Thiên Huế (Ảnh: Phước Ly).

Kế hoạch do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra nhằm tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống; tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật.

Trong kế hoạch này, một số chỉ tiêu khác được đặt ra như: 10 - 20% số xã/phường/thị trấn có tổ chức của người khuyết tật; 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 60% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực; 1.000 - 2.000 gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao; trợ giúp phụ nữ khuyết tật. Người khuyết tật cũng sẽ được hỗ trợ kỹ năng, kiến thức để sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật gồm: trợ giúp y tế, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, trợ giúp giao thông, pháp lý…

Bài liên quan
Đang được quan tâm