Thừa Thiên Huế:

Triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 sẽ được áp dụng từ ngày 1/4.

Theo đó, 2 địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế là thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc sẽ được triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt.

Việc triển khai thí điểm như trên nhằm góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết chính sách trợ giúp xã hội, làm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Qua đó nhằm bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt - 1
Thừa Thiên Huế sẽ triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho 2 địa phương thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc bắt đầu từ 1/4/2021

Đồng thời, việc chi trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; đồng thời, giúp xã hội tiếp cận theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi.

Kế hoạch triển khai Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện xây dựng phương án thanh toán tổng thế và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn thí điểm; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, nhất là đối tượng về phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát/cập nhật bổ sung thông tin về căn cước công dân, số điện thoại,….; chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho đối tượng đủ điều kiện vào tháng 3/2021.

Thời gian thực hiện chi trả cho đối tượng thí điểm ở thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu từ 1/4/2021.

Đang được quan tâm