Hà Tĩnh: Hơn 8.400 người được tạo việc làm trong 5 tháng đầu năm 2020

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lao động được giải quyết việc làm tại tỉnh dự kiến đạt 8.420 người, bằng 71% so với cùng kỳ năm 2019.

Hà Tĩnh: Hơn 8.400 người được tạo việc làm trong 5 tháng đầu năm 2020 - 1

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều người ở Hà Tĩnh bị mất việc làm. (Ảnh: Văn Dũng)

Theo số liệu tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, do tác động của đại dịch Covid-19, trong 5 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh có 5.119 doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động, chiếm 46,2% tổng số doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, số doanh nghiệp, hợp tác xã có kê khai thuế phát sinh là 2.425 đơn vị (chiếm 40,6% số đơn vị đang hoạt động).

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, số lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2020 của toàn tỉnh dự kiến đạt 8.420 người, bằng 71% so với cùng kỳ năm 2019.

Tỉnh Hà Tĩnh có 2.536 người đi xuất khẩu lao động, bằng 66% so với cùng kỳ 2019 và bằng 29,84% so với kế hoạch năm 2020.

Dịch Covid-19 cũng làm trên 26.000 người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, tập trung nhiều nhất là lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhà hàng, khách sạn, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Số hộ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ phải tạm dừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chiếm hơn 55% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; số lao động làm việc tự do không có giao kết hợp đồng lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp bị mất việc làm dự kiến trên 45.600 người.

Báo cáo cũng cho thấy, nhiều doanh nghiệp FDI, các nhà đầu tư, nhà thầu tại Khu kinh tế Vũng Áng đã hạn chế việc tiếp nhận trở lại các chuyên gia đến từ Trung Quốc và một số quốc gia phát sinh dịch bệnh Covid-19.

Số lao động làm việc ở nước ngoài về nước ở Hà Tĩnh từ tháng 01/2020 đến tháng 5/2020 là 13.950 người, bao gồm số lao động về nước theo diện hết hợp đồng lao động và số lao động làm việc tự do ở các nước về nước do tác động của dịch Covid-19.

Minh Anh

Đang được quan tâm