1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2031/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Hà Nội đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân - 1

Công văn ban hành ngày 29/5 nêu rõ, ngày 3/4/2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1123/UBND-KGVX về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình triển khai, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) đã thể hiện được tính ưu việt, công tác chi trả được thực hiện nhanh gọn, kịp thời, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người hưởng, tiết kiệm thời gian, giảm nhân lực và chi phí cho xã hội.

Theo Công văn số 2031, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3984/UBND-KGVX, ngày 13/9/2019, về việc chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngân hàng thương mại, BHXH các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Công văn cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn bố trí, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM đặc biệt là các vùng ngoại thành tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Trong công văn này, UBND thành phố giao BHXH thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện, trước ngày 15/11 hàng tháng.

Minh Anh