Đối tượng quân nhân nào được tính thâm niên vào lương hưu?

Ông Thái Mạnh Hùng (Phú Yên) nhập ngũ năm 1978, hoạt động tại chiến trường K Tây Nguyên, năm 1990 phục viên về địa phương. Năm 1991 làm việc tại ngành tài chính cho đến khi nghỉ hưu.

 

Ông Hùng hỏi, ông có được tính thâm niên phục vụ trong quân đội vào lương hưu không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Việc tính thâm niên quân đội vào lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp là quân nhân chuyển ngành.

Trường hợp của ông là quân nhân phục viên, không phải quân nhân chuyển ngành, do đó không thuộc đối tượng được tính thâm niên vào lương hưu.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan