Giáo viên giữ trẻ ngoài giờ được tính 33.000 đồng/giờ

Thời gian giữ trẻ ngoài giờ sẽ tính từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và cả ngày thứ Bảy đến 17 giờ 30 hằng tuần. Chỉ thực hiện giữ ngoài giờ cho trẻ 3-5 tuổi.

Đó là một trong những nội dung của hướng dẫn thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.HCM” do Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành sáng 12-12.

Theo đó, năm học 2016-2017, TP thực hiện thí điểm ở hai quận là Bình Tân và Thủ Đức với tám lớp (240 trẻ). Quận Bình Tân là Trường Mầm non 30-4. Quận Thủ Đức gồm Trường Mầm non KCX Linh Trung I (phường Linh Xuân) và Trường Mầm non KCX Linh Trung II (phường Linh Trung).

Năm học 2017-2018, TP sẽ mở rộng thực hiện tại quận 7 và huyện Củ Chi là KCX Tân Thuận và KCN Tây Bắc. Năm học 2018-2019, TP sẽ thực hiện đại trà tại các trường mầm non KCX-KCN ở các quận, huyện và sẽ mở rộng số trường nhận giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân. Sau mỗi năm sẽ có sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm.


Con em của công nhân tại các KCN-KCX sẽ được ưu tiên giữ ngoài giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày và thứ Bảy.

Con em của công nhân tại các KCN-KCX sẽ được ưu tiên giữ ngoài giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày và thứ Bảy.

Do đó, Sở đề nghị các trường giữ trẻ ngoài giờ phải tiến hành rà soát thống kê số trẻ là con công nhân có nhu cầu gửi trẻ ngoài giờ. Dựa trên số liệu để chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ để lập kế hoạch cụ thể, giáo viên đăng ký tham gia tự nguyện và chia ca để thực hiện đảm bảo giờ làm thêm không quá 200 giờ/năm.

Theo đó, Sở cũng quy định tiền làm thêm mà giáo viên được hưởng một giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu là 33.000 đồng và tiền làm thêm một giờ ngày thứ Bảy là 44.000 đồng. Trong đó, kinh phí ngân sách hỗ trợ chi trả 50% cho con công nhân và 50% kinh phí còn lại vận động doanh nghiệp hỗ trợ và thu của phụ huynh.

Theo PLO.VN