1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giá trị sử dụng thẻ BHYT theo hộ gia đình

Bà Lò Thị Khoa là người dân tộc Thái, trú tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Năm 2016, bà được cấp thẻ BHYT hộ nghèo. Năm 2017, BHYT hết hạn, gia đình bà cũng không còn thuộc hộ nghèo.

Tham gia BHYT theo hộ gia đình được đơn giản... Có thể mua BHYT theo hộ gia đình tại nơi... Mua BHYT theo hộ gia đình được ưu đãi thế... Hướng dẫn, làm rõ quy định tham gia BHYT theo... Mua BHYT theo hộ gia đình cần những giấy tờ...

Bà Khoa đi chữa bệnh nhưng không được hưởng bất cứ chế độ, chính sách gì do BHYT cho người dân tộc chưa được cấp. Bà Khoa hỏi, bà phải làm gì để được hưởng chế độ BHYT?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp bà thuộc một trong các đối tượng sau thì được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT: Người thuộc hộ gia đình nghèo đã thoát nghèo và được phê duyệt vào danh sách cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 thì xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp là xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đến năm 2017, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn và bà Khoa không được xét vào danh sách hộ cận nghèo nên không được hưởng chế độ BHYT khi đi khám, chữa bệnh của các nhóm đối tượng nêu trên.

Để được hưởng chi phí khi đi khám, chữa bệnh BHYT, đề nghị bà đến Đại lý thu tại UBND xã nơi cư trú để đăng ký tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình. Thẻ BHYT theo nhóm hộ gia đình của bà sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền mua thẻ.

Theo Chinhphu.vn