Thứ tư, 27/04/2016 - 07:50

Được chọn nơi đăng ký khám bệnh BHYT tại địa phương khác?

Ông Phan Minh Tuân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Người tham gia BHYT ở nơi làm việc có được đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại nơi cư trú không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định, người bệnh được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh phù hợp với nhu cầu tại cơ sở y tế tuyến xã/phường, tuyến quận/huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ các trường hợp do Bộ Y tế quy định).

Như vậy, người làm việc tại địa phương này có quyền lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa tại nơi cư trú (địa phương khác) như quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT và ngược lại (Điều 8, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT).

Theo Chinhphu.vn