Thanh Hoá:

Điều chỉnh giảm hàng chục lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã phải điều chỉnh số lượng lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước theo chỉ tiêu của Bộ Nội vụ.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 229/NQ-HĐND (NQ 229) về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2020.

Nghị quyết này phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh giảm hàng chục lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính - 1

Thanh Hoá giảm chỉ tiêu số lượng lao động hợp đồng.

Theo đó, tỉnh Thanh Hoá giao số lượng lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 241 người.

Tuy nhiên, sau đó, đến ngày 19/12/2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 6416/BNV-TCBC, chấp thuận số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa là 208 người.

Số lượng này thấp hơn 33 người so với số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết 229.

Để đảm bảo số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68, năm 2020 và theo đúng với số lượng đã được Bộ Nội vụ chấp thuận, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình HĐND tỉnh quyết định, điều chỉnh, giảm 33 lao động hợp đồng năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, đối với các Sở, tổ chức hành chính Nhà nước trực thuộc Sở, cơ quan UBND huyện, thị xã, thành phố đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa giao số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 tại Nghị quyết 229 từ 4 chỉ tiêu trở lên, thực hiện giảm 1 chỉ tiêu.

Riêng đối với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa, là các đơn vị có nhiệm vụ đặc thù, phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, UBND tỉnh nên được giữ nguyên như đã được HĐND tỉnh giao.

Sau khi được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ ban hành quyết định giao số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68 năm 2020 cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Duy Tuyên

Bài liên quan
Dự thảo về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Dự thảo về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân, quy định việc ký kết, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng tại các Bộ Tư lệnh, Cục và tương đương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.
Đang được quan tâm