Đà Nẵng: Xử lý đơn vị cố tình trốn đóng BHXH, BHYT

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Công an thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị liên quan xử lý đơn vị có hành vi cố tình trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Bưu điện thành phố và các đơn vị liên quan về việc phối hợp tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường các hoạt động theo đúng quy định chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thành lập các tổ thu nợ liên ngành để đôn đốc, vận động các doanh nghiệp chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời.

Đà Nẵng: Xử lý đơn vị cố tình trốn đóng BHXH, BHYT - 1

Nhân viên của Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện

Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên hoặc doanh nghiệp chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa đầy đủ cho người lao động và xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định đối với các đơn vị vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về người lao động và BHXH, phối hợp với các cơ quan BHXH các cấp thực hiện theo đúng quy định đối với nhiệm vụ liên quan.

Giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, Liên đoàn lao động thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý theo đúng quy định đối với các doanh nghiệp, đơn vị nợ lương, nợ BHXH.

Giao Công an thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN và phối hợp xử lý theo quy định pháp luật đối với đơn vị có hành vi cố tình trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường phối hợp, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp đối với việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, đặc biệt đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động khi hoạt động trở lại.

Đề nghị Bưu điện thành phố tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, người dân các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sắp đến hạn đóng tiền để tiếp tục tham gia BHXH, BHYT.

Tin liên quan
Đang được quan tâm