Công việc của những tư vấn viên tổng đài ...cai nghiện thuốc lá miễn phí

Nhờ tổng đài cai nghiện thuốc lá miễn phí 18006606, nhiều người đã bỏ thuốc lá thành công. Nhưng các tư vấn viên đã làm như thế nào để giúp người nghiện cai được?

Công việc của những tư vấn viên tổng đài cai nghiện thuốc lá miễn phí 18006

Nhờ tổng đài cai nghiện thuốc lá miễn phí 18006606, nhiều người đã bỏ thuốc lá thành công. Những tư vấn viên đã làm như thế nào để giúp người nghiện cai được thuốc lá?

Theo VTV.VN