Thứ năm, 21/09/2017 - 07:40

Tư vấn viên dịch vụ việc làm phải có đạo đức và nghiệp vụ

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm. Dự thảo cũng quy định nhân viên tư vấn việc làm được phân cấp thành 3 hạng chức danh nghề và quy định đạo đức nghề nghiệp.

Theo đó, viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm đòi hỏi phải có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, cụ thể: Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài ra, tư vấn viên dịch vụ việc làm cần trung thực, khách quan, thẳng thắn, làm việc khoa học; thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; tôn trọng đồng nghiệp, có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, người làm tư vấn viên việc làm còn phải có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Thông tư này áp dụng đối với viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm làm việc trong các Trung tâm dịch vụ việc làm.

Dự thảo thông tư cũng quy định chức danh nghề nghiệp gồm nhân viên tư vấn viên việc làm hạng 2, hạng 3 và 4.

Tương ứng với chức danh nghề nghiệp, dự thảo thông tư cũng quy định hệ số lương dành cho tư vấn viên chính hạng 2 được áp dụng như viên chức loại A2 nhóm 1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78); Tư vấn viên dịch vụ việc làm (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); Tư vấn viên dịch vụ việc làm (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Hoàng Mạnh