"Chảy máu chất xám" - vấn đề không riêng ở Việt Nam

"Chảy máu chất xám" là cụm từ được nhắc đến từ lâu, tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại này không chỉ đã và đang xảy ra ở Việt Nam, mà còn tại nhiều nước trên thế giới.

"Chảy máu chất xám" - vấn đề không riêng ở Việt Nam

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành liên quan nghiên cứu tổng thể và đề xuất những chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả các học sinh và sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp trở về Việt Nam để làm việc.

Theo VTV.VN

Đang được quan tâm