Thứ bảy, 14/11/2020 - 14:25

Cà Mau: Chi hơn 78 tỷ đồng cho công tác đưa trí thức trẻ về xã

Dân trí

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này đã chi hơn 78 tỷ đồng khi thực hiện đề án đưa trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. Đề án này thực hiện từ năm 2013 và đến nay đã hoàn thành.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2012, Tỉnh ủy Cà Mau có đề án về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau đó, vào năm 2013, HĐND tỉnh này có nghị quyết số 22/2013 thực hiện đề án này.

Tỉnh đã tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng và đưa 199/200 trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn.

Trong đó, đợt 1 có 65 trí thức trẻ về 63 xã và 2 thị trấn; đợt 2 có 32 trí thức trẻ về 27 xã, 2 phường, 3 thị trấn; đợt 3 có 102 trí thức trẻ về 53 xã và 5 thị trấn.

Cà Mau: Chi hơn 78 tỷ đồng cho công tác đưa trí thức trẻ về xã - 1

Cà Mau đã triển khai đề án đưa trí thức trẻ về công tác ở cấp xã từ nhiều năm qua, thu hút gần 200 người. Đến nay đề án này đã hoàn thành và kết thúc từ 1/11/2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh này. (Ảnh minh họa)

Khi về công tác, có 2 trí thức trẻ có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục tham gia đề án; còn lại 197 trí thức trẻ công tác ở 78 xã, phường, thị trấn.

Trong quá trình công tác, có 43 trí thức trẻ trúng tuyển công chức, viên chức và được bầu vào chức danh cán bộ cấp xã (trong đó có 1 trí thức trẻ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM).

Có 4 trí thức trẻ xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; còn lại 150 trí thức trẻ công tác đủ 5 năm (93 trí thức trẻ có định hướng sắp xếp tiếp tục, 57 trí thức trẻ thôi việc).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau khi kết thúc đề án, có 150 trí thức trẻ hoàn thành công tác và được giải quyết chế độ chính sách theo quy định (từ tháng 2/2020).

Tỉnh đã phân bổ hơn 78,09 tỷ đồng để thực hiện việc chi trả lương, các phụ cấp và chế độ chính sách cho trí thức trẻ (trong đó, 74 tỷ đồng cho các huyện, thành phố chi trả lương, phụ cấp; 4,09 tỷ đồng cho Sở Nội vụ chi trả trợ cấp).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, kể từ ngày 1/11/2020, nghị quyết số 22/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chính thức bãi bỏ vì không còn phù hợp với đối tượng.

Huỳnh Hải