Thứ ba, 02/02/2021 - 19:10

Bộ LĐ-TB&XH: Mức thưởng Tết cao nhất trong cả nước là 1,07 tỷ đồng

Dân trí

Thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2021 là 990 triệu đồng tại doanh nghiệp FDI ở TPHCM. Đồng thời, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 1,07 tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh tại TPHCM.

Bộ LĐ-TBXH: Mức thưởng Tết cao nhất trong cả nước là 1,07 tỷ đồng - 1

Mức thưởng Tết cao nhất đạt hơn 1 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đây là thông tin liên quan tới tiền lương 2020 và thưởng Tết 2021 của 62.640 doanh nghiệp (tương ứng với 4,65 triệu lao động, chiếm 17,9% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) gửi về các Sở LĐ-TB&XH dịp cuối năm 2020.

Báo cáo do Bộ LĐ-TB&XH công bố tại cuộc họp của Chính phủ ngày 2/2.

Tết Dương lịch 2021: Mức thưởng cao nhất 990 triệu đồng

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, khoảng 45,2% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp có báo cáo kế hoạch về thưởng Tết Dương lịch.

Mức thưởng bình quân là 2,34 triệu đồng/người, tăng 151% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2020 (0,93 triệu đồng/người), trong đó: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,77 triệu đồng/người, tăng 136% so với 2020 (2,02 triệu đồng/người).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 4,82 triệu đồng/người, tăng 230% so với 2020 (1,46 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 2,15 triệu đồng/người, tăng 166% so với 2020 (0,81 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,33 triệu đồng/người, tăng 165% so với 2020 (0,88 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2021 là 990 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại TPHCM.

Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 68 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Đà Nẵng là 83,43 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 350 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Tết Nguyên đán: Mức thưởng cao nhất hơn 1 tỉ đồng

Theo Bộ LĐ-TB&XH, khoảng 55,6% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán năm 2021, mức thưởng bình quân gần bằng 01 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Cụ thể: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,85 triệu đồng/người, bằng 95% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,76 triệu đồng/người, bằng 91% so với 2020 (7,47 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 6,05 triệu đồng/người, bằng 94% so với 2020 (6,41 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,99 triệu đồng/người, tăng 2% so với 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở TPHCM.

Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 400 triệu đồng (doanh nghiệp dân doanh), tại Đà Nẵng là 127 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Đồng Nai là 600 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 497 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)...

Mức lương cao nhất đạt 516 triệu đồng/tháng

Tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng), trong đó: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,1 triệu đồng/tháng, giảm 2,5% so với năm 2019 (9,34 triệu đồng/tháng). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,08 triệu đồng/tháng, giảm 1,7% so với năm 2019 (8,18 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp dân doanh là 7,13 triệu đồng/tháng, giảm 1,7% so với năm 2019 (7,25 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,12 triệu đồng/tháng, giảm 4% so với năm 2019 (8,46 triệu đồng/tháng).

Mức lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 185,14 triệu đồng/tháng (công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước), tại Đà Nẵng là 263,45 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp dân doanh), tại Đồng Nai là 155,05 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 497 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Hoàng Mạnh

Đáng quan tâm
Mới nhất