58 % nhân sự cấp trung người Việt ít hứng thú trong công việc

“Gần 90% nhân sự cấp trung được hỏi cho biết bị stress trong công việc từ mức thỉnh thoảng đến rất thường xuyên, 58% không có hoặc có rất ít sự hứng thú trong công việc, 22% tự hào về thương hiệu công ty, 35% không tự hào hoặc không cảm giác gì về thương hiệu công ty”.


Nhóm đối tượng được Navigos Search khảo sát. (Nguồn: Navigos Search)

Nhóm đối tượng được Navigos Search khảo sát. (Nguồn: Navigos Search)

Đây là kết quả khảo sát “Nhân sự cấp trung người Việt nghĩ gì về công việc hiện tại” vừa được Navigos Search công bố chiều 20/12 tại Hà Nội.

Khảo sát được thực hiện trong tháng 11/2016, trên cơ sở các câu hỏi gửi tới hơn 1.100 nhân sự quản lý cấp trung, cấp cao người Việt có thông tin trong ngân hàng dữ liệu của Navigos Search.

Điểm độc đáo của khảo sát là mạnh dạn tìm hiểu vào lĩnh vực khá nhạy cảm và ít được đề cập: Sự ảnh hưởng của stress đến sức khỏe của nhân sự quản lý cấp trung.

Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc khu vực phía Nam của Navigos Search, khẳng định: “Báo cáo phản ánh một phần thực tế trong bức tranh toàn cảnh của nhân sự cấp trung người Việt đang làm việc trong các tập đoàn, công ty nước ngoài tại Việt Nam”.

Khảo sát cho thấy sự cảnh báo về sức khỏe tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, sự thiếu hứng thú trong công việc có thể gây ra chất lượng công việc thấp là một nguy cơ phỏng đoán được khảo sát đề cập tới.

Cụ thể, gần 90% người tham gia khảo sát này cho biết bị ảnh hưởng của stress trong công việc. Mức độ bị tác động từ thỉnh thoảng, thường xuyên đến rất thường xuyên.

Kháo sát còn phát hiện sự thiếu vắng niềm hứng thú trong công việc của nhân sự cấp trung: Có đến 58% được hỏi cho biết không có hoặc có rất ít sự hứng thú trong công việc.

Cùng với điều này, những người tham gia khảo sát cũng cho biết cảm nghĩ về sự tự hào về công ty đang làm việc ở mức đáng báo động: Chỉ có 22% người được hỏi cho biết tự hào về thương hiệu công ty của họ, 35% người được hỏi cho biết không tự hào hoặc không có cảm giác gì về thương hiệu công ty.

“Liệu việc thiếu hứng thú, thiếu đi tình yêu và niềm tự hào với thương hiệu mình đang làm việc có thể sẽ dẫn tới chất lượng lao động thấp của nhân sự cấp trung người Việt?” - bà Nguyễn Phương Mai nêu vấn đề.

Đối tượng tham gia khảo sát của Navigos Search là nhân sự cấp trung đang làm việc trong khối doanh nghiệp, gồm: Chức danh trưởng nhóm đến giám đốc chiếm 70%, nhân sự cấp cao chiếm 2% (Phó Tổng giám đốc đến Tổng giám đốc). Những người trả lời có thâm niên làm việc từ 5 năm tới trên 20 năm, 51% gắn bó với công ty hiện tại từ 3 năm - 10 năm.

Phan Minh