Thứ tư, 01/04/2015 - 06:18

265.000 lao động có việc làm trong quý 1/2015

Dân trí

Số việc làm mới tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,22%. Lao động trong độ tuổi có trình độ cao đẳng trở lên có tỉ lệ thất nghiệp là 4,39%, cao hơn 2,17 điểm phần trăm so với tỉ lệ thất nghiệp chung của lao động trong độ tuổi.

Đây là số liệu về lao động việc làm tại Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong quý 1/2015 do Tổng cục Thống kê công bố hôm 31/3.

Theo đó, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính là 47,4 triệu người, không biến động nhiều so với cùng thời điểm năm 2014. Trong đó, lực lượng lao động nam đạt 25,5 triệu người, chiếm 53,8%; lao động nữ 21,9 triệu người, chiếm 46,2%.

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thu hút 52,5 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, gồm 21,3 triệu người đang làm việc ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (40,7%); ngành công nghiệp và xây dựng 13,4 triệu người (25,5%); ngành dịch vụ 17,7 triệu người (33,8%).

Số việc làm mới trong quý 1/2015 tăng hơn cùng kỳ năm 2014
Số việc làm mới trong quý 1/2015 tăng hơn cùng kỳ năm 2014(ảnh minh họa)

Thống kê về cơ cấu khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,1 triệu người, chiếm 31,9%; khu vực nông thôn là 36,5 triệu người, chiếm 68,1%. Trong khi đó, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị là 15,7 triệu người, chiếm 33,1%; khu vực nông thôn là 31,7 triệu người, chiếm 66,9%.

Về tỉ lệ thất nghiệp, Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2015 ước tính là 2,22%, trong đó khu vực thành thị là 3,17% và khu vực nông thôn là 1,75%.

Liên quan tới tình hình thất nghiệp, báo cáo cũng cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi có trình độ cao đẳng trở lên của cả nước là 4,39% (cao hơn 2,17 điểm phần trăm so với tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi), trong đó khu vực thành thị là 4% và khu vực nông thôn là 5,11%.

Lực lượng thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) có tỉ lệ thất nghiệp ước tính là 6,20%, trong đó khu vực thành thị là 10,59%; khu vực nông thôn là 4,54%. Tỉ lệ thất nghiệp của người từ 25 tuổi trở lên quý I là 1,37%, trong đó khu vực thành thị là 1,93%; khu vực nông thôn là 1,10%.

Xét về tỉ lệ thiếu việc làm, đối tượng trong độ tuổi lao động ước tính là 2,82%, trong đó tỉ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,42%; tỉ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,44% (tỉ lệ thiếu việc làm của quý I/2014 tương ứng là 2,78%; 1,45%; 3,37%).

Hoàng Mạnh