Thứ năm, 28/07/2016 - 12:05

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

Xử lý tham nhũng thuế, hải quan khó mà đi “mát mẻ, một chiều”

Dân trí Chia sẻ về quá trình chỉnh đốn, cải cách ngành tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, quá trình này không thể nói là đi “mát mẻ, một chiều” mà rõ ràng vẫn còn những cá nhân “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Những cá nhân đó bị xử lý rất nghiêm minh, vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, từ khiển trách, cảnh cáo cho đến hạ lương, buộc thôi việc..
 >> Ngân sách “đi trên dây” và cơn đau đầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 >> Bộ Tài chính bác thông tin "cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp"
 >> Bộ Tài chính nói gì về cơ cấu nợ công Việt Nam?

Sáng nay (28/7), cùng với 5 Phó Thủ tướng và 16 vị Bộ trưởng khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn, bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới.

Sau khi tái đắc cử Bộ trưởng Bộ Tài chính khóa mới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ với báo giới bên hành lang Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

"Bây giờ tôi tự tin hơn"

Thưa Bộ trưởng, ông đánh giá như thế nào về những thách thức đặt ra và chương trình hành động của Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này?

- Thách thức về mặt tài chính ngân sách trong giai đoạn tới có rất nhiều. Một số nội dung rất quan trọng gắn với an ninh, an toàn tài chính quốc gia được đặt ra như vấn đề tiến hành tái cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, tái cơ cấu chính sách thu - chi để đảm bảo cơ cấu chi hợp lý của dự toán ngân sách Nhà nước. Hai nữa là an toàn, an ninh tài chính gắn với đảm bảo an toàn nợ công.

Để triển khai các nội dung này, thời gian vừa qua, theo chỉ đạo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đang triển khai Đề án tái cơ cấu ngân sách Nhà nước gắn với đảm bảo an toàn nợ công. Theo đó, phải tổ chức rà soát lại toàn bộ chính sách thu của chúng ta từ trước đến nay trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, phải cắt giảm lộ trình thuế quan theo các hiệp định đã cam kết.

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới diễn biến phức tạp và không thuận lợi, chúng ta phải điều chỉnh lại chính sách thu để vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Chúng ta rà soát tổng thể các chính sách chi để tiến tới đảm bảo yêu cầu dành thích đáng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển và tiết kiệm chi thường xuyên cũng như đảm bảo nguồn vốn để trả nợ những khoản mà lâu nay chúng ta đã vay. Điều này rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Chúng ta phải siết chặt đầu tư công, đặc biệt là hiệu quả của các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, từ nguồn vốn vay ODA, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và trái phiếu Chính phủ…

Đây là những nội dung rất thách thức nhưng trong đề án đó, chúng ta phải giải quyết, bao gồm các giải pháp và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Qua một nhiệm kỳ “giữ túi tiền quốc gia”, chắc hẳn ông cũng đã gặp rất nhiều áp lực. 5 năm tới ông dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách, cương vị này với tâm thế ra sao?

- Nói một nhiệm kỳ 5 năm thì chưa phải, mới được 4 năm tài chính và hơn 3 năm về thời gian thôi. Bối cảnh đất nước trong yêu cầu hội nhập, phát triển, nền kinh tế thời gian qua đã có bước hồi phục, từng bước ổn định và điều đó cũng thể hiện qua việc triển khai dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm.

Tuy nhiên, áp lực về chi tiêu của chúng ta quá lớn, đặc biệt chúng ta phải triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Trung ương trong vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, kể cả chi cho quốc phòng an ninh trong bối cảnh mới.

Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an ninh, an toàn quốc gia. Cân đối ngân sách Nhà nước là cân đối lớn nhất trong các cân đối vĩ mô.

Quản lý, cân đối chi tiêu công có phải là một trong những ưu tiên hành động của ông trong nhiệm kỳ mới, thưa Bộ trưởng?

- Chúng ta phải có đề án tái cơ cấu lại ngân sách Nhà nước không có nghĩa là chúng ta giảm chi tiêu một cách đột ngột mà giảm chi tiêu thường xuyên, gắn với hiệu quả sử dụng; tiết kiệm chi tiêu, gắn với cải cách đồng bộ tổ chức bộ máy.

Phải triển khai đồng bộ đề án, Nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh sự nghiệp công, kể cả chúng ta phải rà soát lại toàn bộ tổng thể chính sách về an sinh xã hội để đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn.

Về nợ công chúng ta đã từng bước công khai. Công khai này rất quan trọng để đề ra các giải pháp, khả năng trả nợ, bố trí nguồn lực trả nợ, quản lý sử dụng nợ công hiệu quả hơn.

Khi nhận nhiệm vụ ở nhiệm kỳ đầu tiên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông từng nói rằng không ngại đương đầu khó khăn. Còn nhiệm kỳ này?

- Đó là tinh thần cốt lõi. Bây giờ tôi thấy càng tự tin hơn bởi công việc của mình, mình nắm tốt hơn. Quốc hội, cử tri, Chính phủ cũng chia sẻ hơn với tình hình tài chính ngân sách quốc gia trong bối cảnh hiện tại.

10.000 cán bộ bị luân chuyển, 300 người bị xử lý vi phạm

Người dân, dư luận vẫn rất bức xúc với tình trạng tham nhũng trong ngành thuế, hải quan. Ông đã nêu quan điểm là quyết tâm giải quyết các vấn đề trên. Vậy, trong nhiệm kỳ này, Bộ trưởng sẽ có những giải pháp gì để xử lý tình trạng này?

- Tôi thì nghĩ rằng, nếu nói một cách công bằng, trong thời gian qua, nhất là 2- 3 năm gần đây, các cải cách trong ngành thuế, ngành hải quan đã diễn ra rất mạnh mẽ. Điều này cũng đã được người dân và các doanh nghiệp ghi nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình cải cách, đổi mới về cơ chế quản lý còn nhiều khó khăn, với bộ máy khá lớn từ Trung ương đến cấp huyện, như hiện nay, bộ máy thuế từ Trung ương đến cấp huyện rất đông, nên trong quá trình đổi mới, cải cách, chúng tôi tập trung vào đào tạo lại đội ngũ cán bộ, tập trung rà soát các quy trình, quy phạm, rồi các quy định về đạo đức nghề nghiệp của thuế, hải quan. Điều này là rất quan trọng.

Vừa qua, giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã rất ghi nhận. Tuy vậy, trong quá trình đó, chúng tôi rất cần sự giám sát của người dân, doanh nghiệp, kể cả giới truyền thông.

Trong quá trình triển khai không thể nói là mình đi nó “mát mẻ, một chiều” mà rõ ràng là vẫn còn những cá nhân “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Chúng tôi hoàn toàn thấy đó là một thực tế.

Những “con sâu” đó bị xử lý rất nghiêm minh: Vi phạm đến mức xử lý pháp luật thì xử lý pháp luật, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính.

Có thể nói trong mấy năm vừa qua, bằng các giải pháp, chúng tôi đã luân chuyển hơn 10.000 cán bộ và quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã xử lý trên dưới 300 cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức trong thuế, hải quan vi phạm về hành chính.

Tôi khẳng định rằng, về mặt cải cách, chúng tôi quyết tâm phải làm tiếp và đã có những kế hoạch triển khai rất tốt Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ và gần đây rất nhất là Nghị quyết 60 của Chính phủ về vấn đề đẩy mạnh giải ngân cơ bản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, ví dụ như Nghị quyết 19 có hơn 118 sản phẩm đầu ra bằng các giải pháp rất cụ thể. Chúng tôi tin rằng cùng với thời gian thì sự chuyển biến trong ngành thuế, hải quan sẽ bắt nhịp kịp cùng sự đổi mới của đất nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thưa ông, dường như việc xử lý người đứng đầu còn ít?

- Người ta sai đến đâu thì xử lý đến đấy. Bởi theo quy định của xử phạt vi phạm hành chính có nhiều mức khác nhau từ khiển trách, cảnh cáo cho đến hạ bậc lương, ngạch lương, buộc thôi việc...

Quan điểm của chúng tôi đó là không phải xử lý vi phạm ít hay nhiều mà là mình phát hiện đến đâu, xử lý đến đó và phải đúng mức.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961; quê quán tại Hoa Lư, Ninh Bình. Ông có học vị thạc sĩ, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5/2013 cho đến nay. Sáng ngày 28/7, ông tiếp tục được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới 2016-2021.


Bích Diệp