Xử lý hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm tại Tập đoàn Cao su

Dân trí Kết luận thanh tra tại VRG cho thấy sự buông lỏng cả về cơ chế và công tác quản lý điều hành, dẫn để xảy ra nhiều sai phạm từ khâu khảo sát, lập, trình duyệt và thực hiện dự án, hậu quả gây ra thiệt hại lớn về kinh tế.
>>Kiến nghị xử lý hơn 8.000 tỷ đồng ở Tập đoàn Cao su Việt Nam

Xử lý hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm tại Tập đoàn Cao su
 Các vi phạm tại VRG thể hiện sự chấp hành không nghiêm các quy định của pháp luật, thiếu chặt chẽ, buông lỏng trong quản lý chi phí đầu tư (ảnh minh họa)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Tại VRG và các đơn vị thành viên của tập đoàn này, TTCP tập trung thanh tra một số nội dung về việc tăng vốn điều lệ năm 2010 và 2011, quản lý đầu tư tài chính dài hạn trong và ngoài ngành nghề kinh doanh chính; quản lý doanh thu, chi phí; quản lý đầu tư xây dựng và đất đai.

Kết luận Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại VRG trong giai đoạn 2006-2011. Cụ thể, Hội đồng thành viên VRG đã quyết định tăng vốn điều lệ năm 2010 và năm 2011 cho VRG và các đơn vị thành viên trước khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa đúng quy trình về trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Theo đó, VRG đã tăng vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 500 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ 3 công ty TNHH MTV với lý do cấp bù vốn thiếu 507,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn còn có khoản đầu tư tài chính dài hạn ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính 133,1 tỷ đồng, khoản trả nợ lãi vay ngân hàng 120,6 tỷ đồng. Các khoản VRG góp vốn vào 8 công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính năm 2010 là 345,8 tỷ đồng, năm 2011 của 20 công ty cổ phần là 1.491,9 tỷ đồng (tổng cộng là 1.837,7 tỷ đồng).

Theo TTCP, VRG đã quyết định tăng vốn điều lệ để góp vốn vào các công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính chưa đúng thẩm quyền với tổng giá trị 3.540,5 tỷ đồng (8 công ty năm 2010 trị giá 557,5 tỷ đồng và 20 công ty năm 2011 trị giá 2.983 tỷ đồng).

Lợi nhuận được chia trên phần vốn nhà nước tăng vượt vốn điều lệ năm 2010 là 543,2 tỷ đồng, năm 2011 là 5.819 tỷ đồng, tổng cộng 6.362,2 tỷ đồng. Mặc dù vậy thì VRG cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tăng vốn điều lệ.

Tiềm ẩn nguy cơ mất vốn, mất khả năng trả nợ

Về quản lý đầu tư tài chính dài hạn, theo Kết luận Thanh tra, Công ty mẹ - VRG đã đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp vượt so với vốn điều lệ theo quy định là 2.591 tỷ đồng; CTCP Cao su Phước Hòa vượt 113,3 tỷ đồng, chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư không đúng quy định tại CTCP Cao su Tây Ninh, CTCP Cao su Phước Hòa.

Việc quản lý, thực hiện đầu tư các dự án trồng mới cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng bị buông lỏng cả về cơ chế và công tác quản lý điều hành, dẫn để xảy ra nhiều sai phạm từ khâu khảo sát, lập, trình duyệt và thực hiện dự án, hậu quả gây ra thiệt hại lớn về kinh tế.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhận chuyển nhượng đất dự án và tính toán, thành chó cho Công ty VKETI.Ltd 20,4 tỷ đồng không đúng quy định và không đầy đủ chứng từ hợp lệ; 4 dự án chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhưng đã thực hiện đầu tư 652,3 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của các dự án khác sai quy định; 2 dự án chưa được ký Hợp đồng giao đất nhưng đã đầu tư 147,8 tỷ đồng. Một số công ty thanh toán vượt chi phí sang nhượng đất so với diện tích thực tế được giao, thanh toán tiền tư vấn vượt khối lượng thực hiện gần 2,1 triệu USD. Hầu hết khi ký kết hợp đồng kinh tế, các đơn vị không yêu cầu đối tác phải bảo lãnh việc thực hiện theo quy định.

Theo đánh giá của TTCP, những việc làm nêu trên thể hiện sự chấp hành không nghiêm các quy định của pháp luật, thiếu chặt chẽ, buông lỏng trong quản lý chi phí đầu tư, dẫn đến rủi ro trong thanh toán, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn với giá trị lớn.

Đáng lưu ý là việc đầu tư góp vốn thành lập CTCP Cao su Phú Riềng – Kratie để đầu tư trồng mới cao su đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập, thẩm định, trình duyệt dự án cho đến công tác khảo sát, điều tra thổ nhưỡng sai trình tự, kết quả khảo sát không đúng thực tế, dẫn đến chất lượng vườn cây thấp, chết nhiều, khả năng thiệt hại lên tới 483,3 tỷ đồng. Trong khi đó, VRG và chủ đầu tư còn thực hiện việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn ngân hàng và sử dụng sai mục đích gần 1,9 triệu USD chưa thu hồi được, dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Thanh tra Chính phủ “vạch ra” hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm tại Tập đoàn Cao su 
Thanh tra Chính phủ “vạch ra” hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm tại Tập đoàn Cao su (Ảnh: TTXVN)

Hàng loạt vi phạm trong quản lý doanh thu, chi phí, đầu tư ngoài ngành

Về quản lý doanh thu và chi phí, việc quản lý giá mua, bán sản phẩm mủ cao su được VRG căn cứ vào thẩm quyền ban hành cơ chế giá, tuy nhiên cơ chế quản lý giá có một số hạn chế như không quy định các đơn vị phải thành lập Hội đồng định giá tiêu thụ sản phẩm mà chỉ quy định giá sàn, dẫn đến không đảm bảo tính công khai, khách quan khi ký hợp đồng… dễ nảy sinh tiêu cực do cơ chế “xin, cho”…

TTCP còn chỉ ra, VRG hỗ trợ quỹ lương cho công đoàn cao su Việt Nam vượt quy định cho phép hỗ trợ 15,4 tỷ đồng, khoản thù lao, kiêm nhiệm của người đại diện VRG tại các doanh nghiệp không được hưởng là chưa phù hợp quy định, chưa tương xứng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Lợi nhuận của VRG chưa được phân phối đến 31/12/2011 tại 4 công ty cổ phần là 935,7 tỷ đồng.

Việc thanh lý vườn cây cao su, trong đó việc xây dựng giá sàn để bán của các đơn vị trình VRG phê duyệt chưa có cơ sở pháp lý. Tại các đơn vị thành viên thực hiện việc thanh lý vườn cây cao su có một số thiêu sót, vi phạm như bán trực tiếp không qua đấu giá; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng thực hiện xác định giá trị vườn cây chưa đầy đủ khi thanh lý tại các công ty cổ phần 179,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, VRG và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định và phê duyệt giá trị lợi thế kinh doanh trước khi cổ phần hóa 2 công ty cổ phần Cao su Phước Hòa và Tây Ninh không đúng quy định làm giảm giá trị vốn nhà nước 52,9 tỷ đồng.

Ngoài một loạt sai sót, vi phạm khác, VRG cũng như các đơn vị thành viên đã dầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính với giá trị rất lớn, tỷ suất lợi nhuận đạt được là rất thấp, lỗ, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất vốn với giá trị lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu tư dàn trải, thiếu sự tính toán, nghiên cứu kỹ càng từ khâu khảo sát, lập, trình, duyệt dự án; đầu tư vào quá nhiều ngành, nghề lĩnh vực không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính, dẫn đến khó khăn, thậm chí không quản lý được.

TTCP đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kinh tế với tổng số tiền lên tới 8.366,7 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi về Tài khoản tạm giữ chờ xử lý của TTCP các khoản thuế và chi phí do VRG và các đơn vị thành viên chưa thực hiện và thực hiện chưa đúng quy định trị giá gần 43 tỷ đồng. Bộ Tài chính chủ trì đề xuất, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý số tiền 2.634,6 tỷ đồng. VRG chủ trì đề xuất giải pháp và xử lý theo thẩm quyền số tiền 5.689,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cũng như tại VRG.

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Phát hiện… răng người trong khoai tây chiên McDonald’s ở Nhật
Phát hiện… răng người trong khoai tây chiên McDonald’s ở Nhật

(Dân trí) - Hãng đồ ăn nhanh McDonald’s đã lên tiếng xin lỗi sau khi một chiếc răng người được phát hiện trong món khoai tây chiên của hãng này tại Nhật Bản vào năm ngoái.

Thứ năm, 08/01/2015 - 11:47

Vụ Chủ tịch Housing Group bị bắt: Chưa xem xét tư cách Đại biểu Quốc hội
Vụ Chủ tịch Housing Group bị bắt: Chưa xem xét tư cách Đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chu Sơn Hà - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cho rằng, đại biểu Quốc hội cũng là công dân, do vậy khi vi phạm thì phải xử lý theo pháp luật.

Thứ năm, 08/01/2015 - 11:24

Trung Quốc “bơm” thêm 20 tỷ USD cho Venezuela
Trung Quốc “bơm” thêm 20 tỷ USD cho Venezuela

Tờ Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (7/1) tuyên bố đã ký kết một loạt thỏa thuận song phương mới với Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh sẽ “bơm” cho Caracas thêm 20 tỷ USD.

Thứ năm, 08/01/2015 - 11:15

Giá USD quay đầu giảm mạnh
Giá USD quay đầu giảm mạnh

(Dân trí) - Sau khi tăng mạnh vào sáng qua, đến sáng nay tỷ giá USD/VND đã quay đầu đi xuống. Hiện giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đã về dưới 21.500 VND/USD.

Thứ năm, 08/01/2015 - 10:39

Cước vận tải "cố thủ" giá cao
Cước vận tải "cố thủ" giá cao

Ngày 6/1, giá xăng dầu tiếp tục giảm lần thứ 13 liên tiếp với mức hơn 300 đồng/lít. Tuy nhiên, cước vận tải vẫn giảm giá nhỏ giọt, thậm chí có doanh nghiệp (DN) chưa và không hề có kế hoạch giảm giá.

Thứ năm, 08/01/2015 - 10:30

Thưởng Tết tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như thế nào?
Thưởng Tết tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như thế nào?

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Các tập đoàn, tổng Cty nhà nước vừa công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014. Trong đó có đơn vị công bố khoản tiền thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) khá cao; nơi lại cho biết không có gì vì làm ăn thua lỗ.

Thứ năm, 08/01/2015 - 09:30

Thời của truyền hình giá bèo đã hết?
Thời của truyền hình giá bèo đã hết?

Năm 2015 có thể sẽ là năm hồi chuông cáo chung cất lên giã từ chiêu thức cạnh tranh giành thuê bao bằng giảm giá cước trên thị trường truyền hình trả tiền

Thứ năm, 08/01/2015 - 09:15

Chiêu hiểm thương lái Trung Quốc: Mua rễ hồ tiêu, hoa thanh long
Chiêu hiểm thương lái Trung Quốc: Mua rễ hồ tiêu, hoa thanh long

Trong năm 2014 vừa qua, các thương lái Trung Quốc đã ồ ạt gom hàng tại nhiều địa phương trên cả nước. Vậy những thương lái này đã thu mua những gì trong năm qua?

Thứ năm, 08/01/2015 - 08:44

Tỷ giá có thể vượt mức 22.000 VND/USD vào cuối năm 2015?
Tỷ giá có thể vượt mức 22.000 VND/USD vào cuối năm 2015?

(Dân trí) - Theo đánh giá của một số tổ chức, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá USD/VND tăng thêm 1% là phù hợp với kỳ vọng của thị trường và “Việt Nam sẽ tiếp tục nâng tỷ giá vào cuối năm 2015, đến tháng 12/2015, tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 22.050 đồng”.

Thứ năm, 08/01/2015 - 07:52

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 190 triệu đồng/người
Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 190 triệu đồng/người

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại mức thưởng tết cao nhất tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 190 triệu đồng cho 1 cá nhân. Trong khi đó, các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước cao nhất ở mức 109 triệu đồng/người.

Thứ năm, 08/01/2015 - 07:39

Siêu dự án lọc dầu 22 tỷ USD chỉ còn chờ được cấp phép
Siêu dự án lọc dầu 22 tỷ USD chỉ còn chờ được cấp phép

(Dân trí) - “Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tỉnh Bình Định sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đây là tín hiệu vui của Bình Định trong đầu năm mới”, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phấn khởi.

Thứ năm, 08/01/2015 - 07:14

Bắt vụ buôn lậu hơn 500 điện thoại di động được hóa trang tinh vi
Bắt vụ buôn lậu hơn 500 điện thoại di động được hóa trang tinh vi

(Dân trí) - Hàng trăm chiếc điện thoại được bọc băng keo kín mít và cất giấu kỹ trong bình cứu hỏa của xe khách nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Thứ năm, 08/01/2015 - 07:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch tập đoàn Housing Group
Bắt Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch tập đoàn Housing Group

(Dân trí) - Bắt đầu từ khoảng 21h30 tối tối 7/1, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Châu Thị Thu Nga (số 78 A9+3, phố Hồng Mai, quận hoàng Mai, Hà Nội),

Thứ năm, 08/01/2015 - 12:04

Sẽ xử lý sớm sai phạm thi công chức tại Bộ Công Thương
Sẽ xử lý sớm sai phạm thi công chức tại Bộ Công Thương

(Dân trí) - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, về vụ việc tại Kỳ thi tuyển công chức năm 2013 của Cục Quản lý thị trường, Bộ đã kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ, quyết định hủy kết quả thi; dự kiến sẽ kiểm tra, xử lý trong thời gian từ nay đến ngày 31/3/2015.

Thứ tư, 07/01/2015 - 05:29

Ocean Group bị phong tỏa tài khoản tại Ocean Bank
Ocean Group bị phong tỏa tài khoản tại Ocean Bank

(Dân trí) - Ocean Bank cho biết, ngày 31/12/2014, ngân hàng này đã nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công An đề nghị Ocean Bank phong tỏa tài khoản của Ocean Group.

Thứ tư, 07/01/2015 - 05:15

Bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô
Bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP. Việc bán tiếp phần vốn nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành.

Thứ tư, 07/01/2015 - 05:05

Lý giải nguyên nhân quy hoạch lại mã vùng, xóa sổ thuê bao 11 số
Lý giải nguyên nhân quy hoạch lại mã vùng, xóa sổ thuê bao 11 số

(Dân trí) - Theo Bộ TTTT, Quy hoạch kho số mới sẽ chuyển mã mạng 1xx về mạng mới có 2 chữ số do tỷ lệ số thuê bao điện thoại dùng mã mạng 1xx rời mạng khá cao; đa số các SIM rác, tin nhắn rác… phát sinh từ mã mạng 1xx.

Thứ tư, 07/01/2015 - 04:17

Taxi Uber bị “tuýt còi” xử phạt hàng loạt trong sân bay
Taxi Uber bị “tuýt còi” xử phạt hàng loạt trong sân bay

(Dân trí) - Liên tiếp những chiếc xe ô tô bóng loáng hoạt động dịch vụ “taxi Uber” đã bị lực lượng thanh tra giao thông “phục kích”” chặn lại trong sân bay để xử lý các lỗi không gắn logo, phù hiệu hãng xe, không có hợp đồng giữa hành khách và chủ xe…

Thứ tư, 07/01/2015 - 03:47

Nông dân lo phải đổ sữa ra đường
Nông dân lo phải đổ sữa ra đường

Trong khi trẻ em Việt Nam phải uống sữa đắt nhất nhì thế giới thì 350 hộ nông dân xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội lại đang đứng trước nguy cơ phải đổ sữa ra đường do không có nơi tiêu thụ.

Thứ tư, 07/01/2015 - 02:27

Hàng loạt trung tâm thương mại Parkson “vắng như chùa Bà Đanh”
Hàng loạt trung tâm thương mại Parkson “vắng như chùa Bà Đanh”

(Dân trí) - Mặc dù nhiều nơi treo biển giảm giá “khủng” đến 50% và đưa ra nhiều hình thức bán hàng nhưng tại nhiều trung tâm thương mại Parkson trên địa bàn TP.HCM vẫn “vắng như chùa Bà Đanh”, lưa thưa vài người khách đến mua sắm.

Thứ tư, 07/01/2015 - 12:55

Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ
Huyền Như bị điều tra bổ sung, Vietinbank phải chịu trách nhiệm về 1.085 tỷ

(Dân trí) - Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của Ngân hàng ACB buộc Vietinbank trả số tiền 718 tỷ đồng, đồng thời nhận định Vietinbank phải chịu trách nhiệm với 1.085 tỷ đồng mà Huyền Như chiếm đoạt từ 5 công ty.

Thứ tư, 07/01/2015 - 12:43

Hé lộ lý do Parkson Keangnam đóng cửa
Hé lộ lý do Parkson Keangnam đóng cửa

(Dân trí) - Phía Parkson Keangnam vừa đưa ra lý giải về sự việc đóng cửa đột ngột trung tâm thương mại lớn nhất của mình là vì còn nhiều vấn đề khúc mắc với chủ tòa nhà Keangnam Hanoi Lanmark 72.

Thứ tư, 07/01/2015 - 11:01

Địa lan Sapa được mùa, giá không tăng nhiều
Địa lan Sapa được mùa, giá không tăng nhiều

(Dân trí) - Hiện nay ở Sapa đang còn rất ít những chậu địa lan dạng “khủng” đang được các nhà vườn chào bán với giá 70 – 80 triệu đồng/ chậu. Bởi hầu hết đều đã được khách chơi lan sành sỏi lên tận nơi “săn” từ trước Tết Dương lịch.

Thứ tư, 07/01/2015 - 09:52

Giá USD đồng loạt tăng mạnh sau quyết định điều chỉnh tỷ giá
Giá USD đồng loạt tăng mạnh sau quyết định điều chỉnh tỷ giá

(Dân trí) - Sau quyết định điều chỉnh tăng 1% biên độ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, sáng nay 7/1, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh giá đối với cặp tiền tệ USD/VND. Giá USD bán ra cao nhất hiện ở mức 21.520 đồng/USD.

Thứ tư, 07/01/2015 - 09:18