1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tổ công tác của Thủ tướng: Có bộ, địa phương làm đối phó khi bị kiểm tra

(Dân trí) - Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng, qua quá trình kiểm tra, các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra chưa hoàn thành các nhiệm vụ giao theo đúng thời hạn đã cam kết với Tổ công tác, vẫn còn tình trạng xin lùi thời hạn thực hiện.

Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng nay (28/12), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã thông báo về hoạt động của tổ này trong năm 2017 và định hướng năm 2018.

Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc đối với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ Thủ tướng giao.
Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc đối với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ Thủ tướng giao.

Theo Tổ công tác, trong năm 2017, đơn vị này đã tiến hành 27 cuộc kiểm tra, trong đó có 7 cuộc kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại 7 bộ, cơ quan, địa phương, 20 cuộc kiểm tra chuyên đề và nhiều vụ việc riêng lẻ ở từng dự án được Thủ tướng giao...

Đặc biệt, năm 2017, Tổ công tác của Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ đồng của ngành công thương và 8 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về quản lý tài chính, tái cơ cấu và vực dậy phát triển.

"Qua kiểm tra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao được tháo gỡ kịp thời, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật, kỷ cương, kịp thời đưa các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống", Tổ này cho biết.

Ví dụ về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổ công tác khẳng định: Những bất cập, tồn tại liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành, gây tốn kém thời gian, chi phí hàng năm cho doanh nghiệp và xã hội gần 30 triệu ngày công và 14,3 nghìn tỷ đồng đang được khắc phục, chuyển biến rất tích cực

Tuy nhiên, theo ông Mai Tiến Dũng, trong quá trình kiểm tra các bộ, ngành và địa phương, Tổ công tác nhận thấy: "Việc kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương mới chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra theo đầu việc, tiến độ giao, chưa kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện theo yêu cầu đề ra. Do đó, có tình trạng có bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ giao mang tính đối phó, nhất là khi Tổ công tác chuẩn bị tiến hành kiểm tra".

Để hoạt động kiểm tra có hiệu quả, hiệu lực, Tổ Công tác đề xuất trong năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổ công tác công bố công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ, cơ quan, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hàng quý, bắt đầu từ quý I năm 2018.

"Cần có biểu dương, khen thưởng kịp thời các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giao và phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc đối với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện chưa nghiêm túc", Tổ công tác nêu đề xuất.

Nguyễn Tuyền

Tổ công tác của Thủ tướng: Có bộ, địa phương làm đối phó khi bị kiểm tra - 2