1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính là ông Võ Thành Hưng và ông Nguyễn Đức Chi.

Cụ thể, tại Quyết định 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính -  giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính - giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính - 1

Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội (Ảnh: Vneconomy). 

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Hồ Đức Phớc và 5 Thứ trưởng: Trần Xuân Hà, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, Huỳnh Quang Hải, Tạ Anh Tuấn.

Như vậy, với 2 tân Thứ trưởng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm, trong bộ máy lãnh đạo của Bộ Tài chính có 7 Thứ trưởng. Từ ngày 1/8, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải sẽ nghỉ hưu, cơ cấu chức danh Thứ trưởng của Bộ này còn lại 6 người.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách, bao gồm: Ngân sách Nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; dự trữ Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó là hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.