ĐBSCL:

Tăng mức vay làm nhà cho dân vùng ngập lũ

(Dân trí) - Thủ tướng vừa có quyết định điều chỉnh tăng mức vay làm nhà và mua trả chậm nền nhà ở đối với các cụm tuyến dân cư trong chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở thuộc vùng ngập lũ ĐBSCL.

Tăng mức vay làm nhà cho dân vùng ngập lũ  - 1
Điều chỉnh mức vay làm nhà vùng ngập lũ khiến người dân vui.
 
Cụ thể, mức vay làm nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào các cụm tuyến dân cư thuộc giai đoạn I của chương trình nhưng chưa xây dựng nhà và các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp được điều chỉnh từ 7 - 9 triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ.
 
Điều chỉnh mức vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp từ mức 10 triệu đồng lên mức 18 triệu đồng/hộ.
 
Theo quyết định trên, UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng các cụm, tuyến dân cư bổ sung theo đúng mục tiêu, yêu cầu và cơ chế, chính sách.
 
Đồng thời, các tỉnh cần phải bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương theo quy định, ưu tiên bố trí vốn từ các chương trình, mục tiêu, nhất là nước sách và vệ sinh môi trường nông thôn, giao thông nông thôn để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư…
 
Lan Hương