1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Số phận những ngân hàng thuộc diện tái cơ cấu đặc biệt đang ra sao?

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã đề cập đến việc cổ phần hóa Agribank và kết quả cơ cấu lại đối với 3 ngân hàng thương mại mua bắt buộc và ngân hàng Đông Á (DAB).

Cụ thể đối với việc cổ phần hóa Agribank, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo Agribank phối hợp với Bộ Tài chính, UBND các tỉnh để khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo quy định.

Đến 31/8, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 2.094/2.174 cơ sở nhà, đất. Đối với 80 cơ sở nhà đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, hướng dẫn Agribank rà soát lại các cơ sở này để xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp nhà đất theo quy định này nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước cho biết về cơ bản, các ngân hàng đều bám sát phương án được duyệt, tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của bộ ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước đã trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp tại phương án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn trước); đồng thời, tích cực phối hợp với Bộ Công an trong quá trình giám sát tăng cường đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Đối với 3 ngân hàng thương mại mua bắt buộc gồm Ngân hàng Xây dựng, nay đổi là CBBank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Ngân hàng Nhà nước cho biết, trên cơ sở chủ trương, định hướng của các cấp có thẩm quyền và căn cứ quy định pháp luật, các ngân hàng tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn... trên nguyên tắc quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chủ động có ý kiến với các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại các ngân hàng, yêu cầu các bên phối hợp, xây dựng và hoàn thiện phương án cơ cấu lại.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang khẩn trương phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án xử lý, cơ cấu lại của Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương theo định hướng mới; tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Dầu khí toàn cầu và DAB xây dựng/hoàn thiện phương án cơ cấu lại để xem xét, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền.