1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sabeco, Habeco bị "bêu tên" vì "ém" báo cáo giám sát tài chính 2015

(Dân trí) - Có 11 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và 10 người đại diện vốn tại DNNN đã bị Bộ Tài chính "bêu tên" vì chưa gửi hoặc gửi chậm các báo cáo đánh giá tình hình tài chính, xếp loại doanh nghiệp năm 2015 và báo cáo giám sát tài chính năm 2015.

Sabeco và Habeco nằm trong danh sách những DNNN chậm nộp báo cáo giám sát tài chính 2015
Sabeco và Habeco nằm trong danh sách những DNNN chậm nộp báo cáo giám sát tài chính 2015

Bộ Tài chính vừa công khai danh sách 11 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa gửi hoặc gửi không đúng hạn các báo cáo đánh giá tình hình tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2015

Trong đó, có 3 doanh nghiệp là chưa gửi còn lại 8 doanh nghiệp gửi không đúng hạn hai loại báo cáo trên. Cụ thể, Bộ Công Thương có một doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể dục thể thao là chưa gửi cả hai báo cáo.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới chậm nộp báo cáo đánh giá tình hình tài chính và chưa nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp cũng thuộc sự quản lý của Bộ VHTT&DL. Bộ này cũng là cơ quan chủ quản có nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định công bố báo cáo giám sát tài chính nhất trong các bộ, ngành.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ có 2 doanh nghiệp, Bộ Y tế có 3 doanh nghiệp chậm nộp báo cáo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn công khai danh sách 10 người đại diện vốn tại DNNN nắm giữ trên 50% cổ phần chưa gửi hoặc gửi chậm báo cáo giám sát tài chính năm 2015 về Bộ Tài chính.

Trong danh sách bị bêu tên có những doanh nghiệp lớn như Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chậm gửi báo cáo.

Các công ty còn lại gồm Cty CP Nhựa Việt Nam (Bộ Công Thương); Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 8; Tổng Cty CP Sông Hồng; Tổng Cty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam; Tổng Cty LICOGI (thuộc Bộ Xây dựng) và Cty Tư vấn Đại học Xây dựng; Cty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ địa chất; Cty Tư vấn Triển khai công nghệ và Xây dựng Giao thông (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Công văn số 204/TTg-ĐMDN ngày 9/2/2017 về việc báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Phó Thủ tương nêu rõ yêu cầu các cơ quan trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/2/2017; xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/12/2016, vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính về Bộ Tài chính (trong đó có 9 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương).

Bích Diệp