Thứ hai, 10/10/2016 - 15:33

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý doanh nghiệp Nhà nước "cù nhầy" công bố thông tin

Dân trí

Trước tình hình hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có cả những tập đoàn, tổng công ty lớn phớt lờ Nghị định 81 về công bố thông tin, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách vi phạm để báo cáo Thủ tướng và đề xuất xử lý.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Hầu hết doanh nghiệp nhà nước vi phạm quy định về công bố thông tin
Hầu hết doanh nghiệp nhà nước vi phạm quy định về công bố thông tin

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách DN không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thực hiện Nghị định số 81 và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của DNNN, báo cáo Thủ tướng.

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, DNNN phải định kỳ công bố 7 thông tin, bao gồm: 1- Chiến lược phát triển của DN; 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của DN; 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của DN; 4- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo. 5- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); 6- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hàng năm; 7- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN; 8- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của DN; 9- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN.

Báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lên Thủ tướng cho hay, số DNNN công bố đầy đủ các thông tin đạt tỷ lệ rất thấp.

Trong 7 báo cáo công bố thông tin, tính đến ngày 20/9/2016, chỉ có 1 DN thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định đó là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. Trong số 432 DN bắt buộc công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP thì hiện mới chỉ có 140 DN thực hiện báo cáo, song thực hiện không đầy đủ.

Đáng nói, tính đến hết tháng 7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được công văn trả lời của 7/22 Bộ ngành, 24/63 địa phương và 16/31 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước về thực hiện nội dung báo cáo theo Nghị định 81 của Chính phủ.

Trong 31 tập đoàn và tổng công ty Nhà nước lớn phải thực hiện công bố thông tin, hầu hết các DN chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, trong số này có Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam... chưa thực hiện công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin.

Một số Tổng Công ty lớn như Đường sắt Việt Nam, Vinafood 1, Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Sông Đà, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị, MobiFone vẫn chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2015 dù đến nay đã qua 3 quý của năm 2016.

Bích Diệp