Phó Thủ tướng chỉ đạo từng bộ lập danh mục dự án cần bố trí vốn

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình rà soát danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ, dự án và phương án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, tuy nhiên, vẫn chưa bảo đảm được tiến độ đề ra.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục dự án.

Cụ thể, Bộ Y tế rà soát, làm rõ các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, các cam kết bố trí vốn của các địa phương; hoàn thiện danh mục dự án, bảo đảm tập trung, không bố trí dàn trải, chia đều, manh mún và đáp ứng mục tiêu đề ra của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo từng bộ lập danh mục dự án cần bố trí vốn - 1

Một số Bộ, ngành được yêu cầu rà soát danh mục dự án và mức vốn dự kiến bố trí (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ thêm về tính cấp thiết, hiệu quả và thời gian hoàn thành của các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; giải trình cụ thể, thuyết phục đối với các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh so với danh mục đã báo cáo Quốc hội, bảo đảm tính khả thi.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung thêm giải trình đối với các nội dung điều chỉnh và cam kết của địa phương về nguồn vốn thực hiện đối với dự án chưa bảo đảm tổng mức đầu tư thực hiện. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, hoàn thiện danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 26/4. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đề xuất rõ các nhiệm vụ, dự án đã đủ hoặc chưa đủ điều kiện để thông báo vốn để hoàn thiện thủ tục đầu tư; báo cáo về trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình và dự kiến khả năng giải ngân trong 2 năm (2022 và 2023). 

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm trong việc đề xuất danh mục và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình.