Thứ ba, 12/12/2017 - 14:00

Ông lớn nào đang thống lĩnh thị trường viễn thông Việt Nam?

Dân trí

Chiếm thị từ 30% thị phần trở lên hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể được Luật Cạnh Tranh xác định là doanh nghiệp chiếm vị trí thống lĩnh thị trường. Vậy, đến thời điểm này, ông lớn nào đang ở vị trí thống lĩnh trên lĩnh vực viễn thông Việt Nam?


Viettel vẫn được đánh giá là DN thống lĩnh thị trường viễn thông

Viettel vẫn được đánh giá là DN thống lĩnh thị trường viễn thông

Theo Luật Viễn Thông, từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh; Danh mục doanh nghiệp nắm giữ phương tiện thiết yếu; Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành quy định và tổ chức thực hiện biện pháp quản lý nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Đến thời điểm này, Tập Đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel có vị trí thống lĩnh thị trường với các dịch vụ, gồm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (gồm điện thoại nội hạt, quốc tế, kênh thuê thuê riêng đường dài trong nước, kênh thuê riêng quốc tế, truy cập Internet băng rộng; dịch vụ thông tin di động mặt đất – dịch vụ thoại, tin nhắn, truy cập internet).

Đơn vị thứ 2 nằm trong danh sách ông lớn thống lĩnh thị trường là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT). Tập đoàn này đang chiếm trên 30% thị phần trên các lĩnh vực viễn thông cố định mặt đất (điện thoại nội hạt, điện thoại đường dài trong nước, điện thoại quốc tế, kênh thuê thuê riêng nội hạt, kênh thuê riêng đường dài trong nước, kênh thuê riêng quốc tê, truy cập Internet băng rộng).

Đơn vị thứ 3 là Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT). Doanh nghiệp này đang có vị trí thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ truy cập Internet băng rộng).

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên thị trường viễn thông đang có 3 doanh nghiệp thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng khác nhau là Viettel, VNPV và FPT. Cả 3 doanh nghiệp này phải tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khi cung cấp các dịch vụ nói trên.

H.Anh

Ông lớn nào đang thống lĩnh thị trường viễn thông Việt Nam? - 2