Thứ sáu, 19/01/2018 - 10:58

Ngân sách phải "nuôi" 1,36 triệu công chức và 49.000 đơn vị sự nghiệp

Dân trí

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính đến năm 2017, cả nước có hơn 70.700 đơn vị sự nghiệp công lập với 2,45 triệu lao động. Trong đó, số lao động do ngân sách nhà nước chi toàn bộ hoạt động là 1,36 triệu người.

Thông tin này được đưa ra trong Kết quả công bố Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được Tổng cục Thống kê thực hiện và công bố sáng nay 19/1 tại Hà Nội.


Tổng cục Thống kê công bố số chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp và công chức vẫn lớn (ảnh minh họa).

Tổng cục Thống kê công bố số chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp và công chức vẫn lớn (ảnh minh họa).

Cụ thể, tổng số đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp (bao gồm cả khối đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức đoàn thể, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ) đến năm 2017 là 143.700 đơn vị, tăng 2,3% so với năm 2012. Lao động khu vực hành chính sự nghiệp này năm 2017 là 3,8 triệu người, tăng 11,3% so với năm 2012, bình quân hàng năm thời kỳ năm 2012 - 2017 tăng 2,2%.

Trong các đơn vị sự nghiệp, thì sự nghiệp công lập vẫn chiếm gần 70.700 cơ sở, với 2,45 triệu lao động.

Đáng chú ý, Tổng cục Thống kê khẳng định: Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70% số cơ sở (khoảng 49.000 cơ sở) và 55,4% số lao động (khoảng 1,36 triệu lao động).

Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, ngoài số lao động công chức, hiện nay một số lao động thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong lao động hợp đồng dài hạn và hợp đồng ngắn hạn.

Về hoạt động của khu vực hành chính sự nghiệp, báo cáo của Tổng cục Thống kê nêu rõ: So với năm 2012, số lượng đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng máy tính đã tăng từ 89% lên 98%, với hiện trạng cơ sở sử dụng internet đã đạt 95%.

Tuy nhiên, mục đích sử dụng internet còn khá đơn giản, chủ yếu để gửi và nhận email (98%), tìm kiếm thông tin 94%, học tập nghiên cứu 85%.

Trong khi tỷ lệ cơ sở sử dụng máy tính, và internet để điều hành tác nghiệp chỉ đạt 36%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt 12,6%, các cơ quan trung ương là 87% thì các địa phương chỉ 12%.

Nguyễn Tuyền

Ngân sách phải "nuôi" 1,36 triệu công chức và 49.000 đơn vị sự nghiệp - 2