Thứ sáu, 08/12/2017 - 17:48

Ngân sách thu về 9.000 tỷ đồng thoái vốn nhờ thương vụ Vinamilk

Dân trí

Trong hơn 9.000 tỷ đồng thu về sau thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty trong tháng 11, có tới hơn 8.700 tỷ đồng là nhờ thương vụ Vinamilk.

Bộ Tài chính vừa phát đi báo cáo cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2017 đã có 39 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 81.084 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.941 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ là 25.959 tỷ đồng.


Trong hơn 9.000 tỷ đồng thu về sau thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty trong tháng 11, có tới hơn 8.700 tỷ đồng là nhờ thương vụ Vinamilk.

Trong hơn 9.000 tỷ đồng thu về sau thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty trong tháng 11, có tới hơn 8.700 tỷ đồng là nhờ thương vụ Vinamilk.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc triển khai cổ phần hóa trong 11 tháng đầu năm 2017 còn chậm, chưa đạt được kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm ảnh hưởng đến quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nói chung và chưa đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội giao Chính phủ về sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển về ngân sách Nhà nước (NSNN).

Về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, 11 tháng đầu năm 2017 có 9 đơn vị thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng giá trị vốn nhà nước của 09 doanh nghiệp thoái là 82.080 triệu đồng, thu về 104.811 triệu đồng.

Về thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty tại các doanh nghiệp, trong tháng 11, các đơn vị đã thoái được 455 tỷ đồng, thu về 9.072 tỷ đồng. Đáng lưu ý, trong đó thoái 257 tỷ đồng vốn tại Vinamilk trong tháng 11/2017, thu về 8.733 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.874 tỷ đồng, thu về 24.586 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 11 tháng đầu năm 2017.

P.D