1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Kiểm tra kinh doanh điện: Giá sản xuất tăng 7%, EVN vẫn lãi 523 tỷ đồng

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Bộ Công Thương cho biết, năm 2019 giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.851,36 đồng/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện tăng

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 387.828,78 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 1.848,85 đồng/kWh, tăng 7,03% so với năm 2018. Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 309.866,81 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.477,19 đồng/kWh.

Kiểm tra kinh doanh điện: Giá sản xuất tăng 7%, EVN vẫn lãi 523 tỷ đồng - 1

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN là 388.355,63 tỷ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018.

Theo Bộ Công thương, sản lượng điện thương phẩm năm 2019 là 209,77 tỷ kWh, tăng 9,05% so với năm 2018. Doanh thu bán điện của EVN là 388.355,63 tỷ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2019 là 1.851,36 đ/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018. Như vậy, trong năm này EVN lãi 523,37 tỷ đồng, tương ứng tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.

Hàng nghìn tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa được tính vào giá điện

Báo cáo của Bộ Công Thương đưa ra các khoản chênh lệch tỷ giá đã hạch toán và chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019

Trong đó, các khoản đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: chênh lệch tỷ giá (CLTG) thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2017 với số tiền khoảng 2.949,52 tỷ đồng; một phần khoản CLTG năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 753,97 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: Khoản CLTG năm 2018 với số tiền khoảng 3.716,6 tỷ đồng (theo quy định tại các hợp đồng mua bán điện, khoản CLTG phát sinh của năm 2018 sẽ được thanh toán vào năm 2019, tuy nhiên, năm 2019 không tính toán khoản CLTG này vào phương án giá điện năm 2019 để thanh toán cho các đơn vị phát điện).

Ngoài ra, còn có khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415,8 tỷ đồng; khoản CLTG thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117,12 tỷ đồng (sau khi EVN rà soát, chuẩn xác lại số liệu).

Theo Bộ Công Thương, các khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện còn treo năm 2015 và 2018 sẽ được xem xét hạch toán vào năm 2020.