Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 23%

(Dân trí) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đề xuất giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống 23%. Riêng thuế thu nhập của doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa được đề xuất giảm xuống 20%.

Bộ Tài chính vừa giới thiệu một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế xuống 20%.
Theo Bộ Tài chính, điều chỉnh theo hướng giảm thuế suất phổ thông là phù hợp với xu thế của nhiều nước trên thế giới.
 

Theo đó, Dự thảo đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống 23%, đồng thời điều chỉnh giảm mức thuế suất từ 25% xuống còn 20% áp dụng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng).

 

Theo Bộ Tài chính, điều chỉnh này là phù hợp với xu thế của nhiều nước trên thế giới và cũng là một bước thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2020. Hiện các nước trong khu vực đang có xu thế cải cách thuế theo hướng giảm dần đối với mức thuế suất phổ thông để tạo sự hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh môi trường đầu tư trong thu hút đầu tư. Ví dụ tại Malaysia, từ năm 2005 đến 2009 đã 3 lần điều chỉnh giảm mức thuế suất phổ thông, mỗi lần giảm 1% (từ 28% năm 2005 xuống 25% năm 2009). Thái Lan qua các lần điều chỉnh thuế suất phổ thông cũng đã giảm từ mức 30% năm 2005 xuống còn 23% năm 2012.

 

Vì vậy, so với các nước trong khu vực và thế giới thì mức thuế suất phổ thông giảm xuống còn 23% (riêng doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chỉ còn 20%) là mức tương đối thấp, đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn thu hút đầu tư.

 

Bên cạnh việc điều chỉnh giảm mức thuế suất phổ thông, dự án Luật đã bổ sung thêm lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi (ngoài các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo Luật thuế TNDN hiện hành).

 

Cụ thể, luật bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát triển công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

 

Cùng với đó, dự án Luật bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập từ thực hiện dự án nghiên cứu phát triển, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) của cơ quan báo chí; Thu nhập từ hoạt động xuất bản của cơ quan xuất bản theo quy định của Luật xuất bản…

 

Ngoài ra, dự án Luật cũng bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 20% đối với tổ chức tài chính vi mô; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án trồng cây dược liệu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản…

 

An Hạ