Cổ phiếu Tân Tạo sắp bị cảnh báo, vì sao nên nỗi?

Mai Chi

(Dân trí) - Từ ngày 6/9 tới, cổ phiếu ITA của Tân Tạo sẽ bị đưa vào diện cảnh báo trên HoSE sau khi đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong một năm.

Liên tục bị nhắc nhở nghĩa vụ công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu ITA của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9 theo quyết định ngày 26/8 của Tổng giám đốc HoSE.

Lý do được phía HoSE đưa ra là Tân Tạo đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm (tính theo năm dương lịch), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch niêm yết của HoSE.

Trước đó, Tân Tạo đã liên tục bị HoSE yêu cầu giải trình về việc sửa thông tin khoản tiền tạm ứng chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT công ty - từ 1.973 tỷ đồng xuống còn 633 tỷ đồng cũng như giải trình chênh lệch trong báo cáo tài chính vì đã điều chỉnh con số tạm ứng này.

Cổ phiếu Tân Tạo sắp bị cảnh báo, vì sao nên nỗi? - 1

Tân Tạo liên tục bị nhắc nhở nghĩa vụ công bố thông tin (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: HoSE).

HoSE cũng yêu cầu công ty giải trình các thông tin liên quan đến vụ kiện của một công ty và bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Gần đây nhất, trong ngày 25/8, HoSE có văn bản gửi Tân Tạo nhắc nhở về việc công bố thông tin giao dịch với các bên liên quan và bổ sung bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Theo HoSE, ngày 16/8, Sở đã gửi công văn yêu cầu Tân Tạo rà soát các giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tài chính quý II, bổ sung vào báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm, đồng thời công bố các nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Thông tư 96 của Bộ Tài chính. Thời hạn rà soát và công bố thông tin bổ sung trước ngày 24/8. Tuy nhiên, đến ngày 25/8, HoSE vẫn chưa nhận được thông tin của công ty.

Ngoài ra, ngày 12/1, Tân Tạo bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của công ty, tuy nhiên, nội dung công văn công bố thông tin của Tân Tạo lại chưa đúng theo mẫu và chưa Tân Tạo chưa gửi bản cung cấp thông tin của bà Hiệp.

Theo đó, Tân Tạo bị HoSE nhắc nhở "nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin".

Vì sao khoản phải thu với bà Đặng Thị Hoàng Yến giảm mạnh?

Liên quan đến những con số gây tranh cãi trong báo cáo tài chính quý II của Tân Tạo, vào ngày 24/8, HoSE cho biết đã nhận được công văn công bố thông tin của Tân Tạo thực hiện công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của doanh nghiệp này.

Lý do là báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 đã công bố ngày 29/7 đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT (bà Đặng Thị Hoàng Yến đại diện) ra các quyết định hợp tác, liên doanh Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh. Khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30/6/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của bà Đặng Thị Hoàng Yến tăng, thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của Dự án điện Kiên Lương do Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, bà Đặng Thị Hoàng Yến đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần Tân Tạo nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6, việc chuyển nhượng được cho biết là đã hoàn tất, Tân Tạo khẳng định, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho công ty này số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền Bà Đặng Thị Hoàng Yến còn phải thanh toán cho Tân Tạo là 633 tỷ đồng. Như vậy, khoản phải thu Bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Cổ phiếu Tân Tạo sắp bị cảnh báo, vì sao nên nỗi? - 2

Diễn biến giá cổ phiếu ITA từ đầu năm đến nay (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: TradingView).