Chuyển toàn bộ quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC

(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật trong năm 2016 và quý I/2017.

SCIC sẽ là cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp
SCIC sẽ là cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã thống nhất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC. Đồng thời, phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật trong năm 2016 và quý I/2017.

Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất hướng xử lý đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC nhưng SCIC và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thống nhất được, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đây là một trong những động thái quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tách bạch chức năng quản lý và kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), qua đó nâng cao tính hiệu quả của các DNNN.

Trước đó, tại một buổi tiếp xúc báo chí, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, không ít bộ ngành vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ quyền đại diện tại các doanh nghiệp nhà nước để bàn giao về SCIC. Đây là một trong những nguyên nhân khiến quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thời gian qua còn chậm.

Bích Diệp