Chủ tịch VCCI: "Không thành lập siêu Uỷ ban, nên lập ra 2-3 tập đoàn đầu tư vốn"

Dân trí Trả lời Dân trí và một số phóng viên báo chí chiều nay, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tỏ ý không ủng hộ việc thành lập một Ủy ban quản lý vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Lộc còn đề nghị thành lập 2-3 Tập đoàn đầu tư vốn nhà nước.
>>Bộ Tài chính lo “siêu ủy ban” cồng kềnh, tốn kém tiền ngân sách
>>“Siêu ủy ban” có thể thành hoặc bại, còn quản lý như hiện nay sẽ thất bại!
>>Nỗi lo thêm "siêu" Ủy ban, siêu quyền lực


Ông Vũ Tiến Lộc: Nên thành lập 2-3 tập đoàn đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Ông Vũ Tiến Lộc: "Nên thành lập 2-3 tập đoàn đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước"

Ông có quan điểm thế nào về việc thành lập Uỷ ban quản lý vốn và tài sản nhà nước của doanh nghiệp (DN) mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất?

-Trước đây, khi thảo luận thông qua Luật quản lý vốn đầu tư nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, nhiều đại biểu Quốc hội đã yêu cầu thành lập một cơ quan quản lý vốn nhà nước như vậy. Việc thành lập một cơ quan để thay thế cách quản lý vốn theo kiểu Bộ chủ quản vừa qua là đúng đắn, cần triển khai sớm trong nhiệm kỳ này.

Tuy nhiên tôi lại rất băn khoăn và không ủng hộ phương án lập ra một Ủy ban hay một bộ để quản lý DNNN. Tôi không ủng hộ vì đó vẫn là cơ quan hành chính của Chính phủ và cũng không nên tập trung quyền lực hành chính, quyền lực quản lý vốn vào trong một cơ quan. Bây giờ ta bỏ bộ chủ quản mà lại thành lập một Uỷ ban vừa có quyền lực về hành chính, vừa có quyền lực về quản lý vốn là không thích hợp.

Vậy theo ông, một mô hình như thế nào thì phù hợp hơn?

-Tôi cho là thành lập 2 hay 3 tập đoàn tài chính nhà nước, tập hợp hết vốn của nhà nước lại và thực hiện quản lý vốn nhà nước tại DN, thực hiện vai trò như nhà đầu tư vốn nhà nước vào các DN, kể cả các DN 100% vốn nhà nước và các DN có vốn của Nhà nước hơn là một cơ quan kiểu Uỷ ban của Chính phủ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất.

Thành lập các Tập đoàn như vậy, theo ông sẽ giải quyết vấn đề gì, cách thức hoạt động của nó như thế nào ?

-Làm như vậy nó vẫn đảm bảo tự chủ của các DN. Các tập đoàn này này hoạt động với tư cách là nhà đầu tư chứ không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành, sẽ đảm bảo cho các DN hoạt động hiệu quả hơn. Tập đoàn này chỉ chịu trách nhiệm về đầu tư về vốn thôi chứ không phải cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý hoạt động hàng ngày của các DNNN.

Mô hình này cũng không phải là mới. Nó mới với nước ta thôi. Chứ ở một số nước như Singapore họ đã có những Tập đoàn quản lý vốn như vậy. Ví dụ như Tập đoàn Temasek của Singapore, nó hoạt động rất hiệu quả. Tôi nghĩ ở Việt Nam, với 2-3 tổ chức như vậy nó vừa sức và phù hợp với khả năng quản lý ở Việt Nam.

Vì sao, thưa ông ?

-Bởi vì là vốn nhà nước ở các DN hiện nay là rất lớn. Tôi lo rằng khả năng quản lý hiện nay mà tập trung hết nguồn vốn lớn như vậy vào một chỗ thì không khả thi. Tôi nghĩ với 2-3 tập đoàn đầu tư vốn, nó cũng sẽ tạo ra cơ chế để có sự cạnh tranh, thi đua, các tập đoàn này sẽ học hỏi lẫn nhau. Chúng ta cũng sẽ có điều kiện so sánh về mô hình xem như thế nào thì hiệu quả, để chọn ra một mô hình tốt nhất để duy trì sau này.

Tuy nhiên, dù có chia ra làm 2-3 Tập đoàn, Tổng công ty đầu tư vốn như ông nói thì cơ chế nào để giám sát các tập đoàn này hoạt động hiệu quả, không để thất thoát vốn ?

-Tôi nghĩ là phải tăng cường vai trò của Quốc hội ở đây. Hàng năm, các tập đoàn này sẽ phải báo cáo hoạt động của mình trước Quốc hội vì nắm giữ tài sản, nguồn lực tài chính rất lớn của quốc gia.

Như thế thì các Tập đoàn này không khác gì với mô hình Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện nay mà chúng ta đã biết nó hiệu quả không được như mong muốn cho lắm ? Thêm 2 SCIC nữa thì cũng đến thế thôi ?

-Hiện nay thì SCIC thuộc Bộ Tài chính. Nó vẫn bị hạn chế về vị thế của nó trong quản lý vốn của nhiêù tập đoàn, DN các ngành khác. Các tập đoàn mới này có thể không trực thuộc Bộ Tài chính nữa nhưng Bộ Tài chính sẽ giúp Chính phủ theo dõi, giám sát việc sử dụng nguồn vốn. Vấn đề là hiệu quả, kết quả hoạt động của các tập đoàn này phải báo cáo với Quốc hội, chịu sự giám sát của Quốc hội.

Đặt vấn đề lập ra "siêu" Uỷ ban, hay các Tập đoàn, tổng công ty tài chính, có vẻ như về tư tưởng, nó mâu thuẫn với chủ trương cổ phần hoá, khi Chính phủ muốn giảm vớt vốn nhà nước, qui mô hoạt động để chỉ tập trung vào một số lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ ?

-Không có mâu thuẫn gì cả. Bởi vì khi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện nay đẩy mạnh cổ phần hoá, nó vẫn cẩn phải có một tổ chức chịu trách nhiệm về việc rút vốn hay đầu tư tiếp. Ví dụ khi một DN chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty đầu tư tài chính này sẽ quyết định Nhà nước còn giữ bao nhiêu cổ phần ở đó, đại diện cho vốn nhà nước tại DN được cổ phần hoá mà có tư nhân tham gia.

Sau này, hầu hết các DN của Nhà nước cổ phần hoá thì các tập đoàn tài chính này sẽ giống như tập đoàn đầu tư tài chính của tư nhân, đầu tư vào các DN A hay B, C...và nó hoạt động với tư cách một cổ đông chứ nó không can thiệp vào hoạt động của DN đó vì DN đó hoạt động theo mô hình của công ty cổ phần. Nhà nước tuỳ theo tỷ lệ cổ phần mình có ở một DN là bao nhiêu thì cử đại diện của mình ở đó và có tiếng nói trong hội đồng quản trị. Cho nên, cái đó nó không mâu thuẫn mà góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hoá DNNN.

Nhưng đến 3 Tập đoàn, có hơi nhiều không, thưa ông?

-Qui mô nguồn vốn nhà nước hiện nay rất lớn. Nên nếu một tôi e rằng không quản lý nổi mà nên có 2-3 Tập đoàn. sau này, khi chúng ta đã rút bớt được vốn nhà nước khỏi DN và khả năng quản lý đã tốt hơn thì có thể nhập vào làm một. Nhưng trước mắt, nên có 2-3 Tập đoàn như vậy. 3 Tập đoàn này hoạt động độc lập, cạnh tranh với nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Nhà nước sẽ lựa chọn mô hình tốt nhất. Chứ để một thôi thì một mình một chợ, khó biết hiệu quả thế nào, rất khó đánh giá. Hơn nữa tập trung quá lớn vào một nơi, sẽ tạo ra một quyền lực quá lớn trong nền kinh tế là không nên. Khả năng quản lý của nhà nước sẽ khó khăn hơn.

Thủ tướng cũng mới phát biểu ở Bộ Công Thương là chúng ta không thể đảo ngược quá trình cổ phần hoá, phải rút vốn nhà nước khỏi những lĩnh vực kinh doanh thuần tuý, chỉ giữ vốn nhà nước ở một số lĩnh vực then chốt thôi, để cho người dân được mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhưng có những Tập đoàn tài chính nhà nước, đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần hoá, có các cổ đông tư nhân thì cổ đông tư nhân sẽ tạo ra những áp lực để kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản lý vốn. Nó cũng tạo ra cơ hội đầu tư cho người dân và DN vào những lĩnh vực nhà nước còn nắm giữ.

Làm sao để tránh mô hình là vỏ là Tập đoàn đầu tư tài chính mà ruột vẫn là cơ quan quản lý hành chính? Người ta cũng lo ngại phát sinh bộ máy, thêm người, làm tăng gánh nặng cho ngân sách,thưa ông ?

-Nó phải khác chứ, theo điều lệ, mô hình mới. Các Tổng công ty, DNNN hiện nay vẫn hoạt động bình thường. Các Tập đoàn tài chính mà tôi đề xuất sẽ theo dõi, quản lý vốn còn ở DN, người đại diện vốn, hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm.

Còn nguồn nhân lực, nếu có các Tập đoàn như vậy tôi cho là phát sinh không nhiều. Chúng ta có thể điều chuyển từ các tập đoàn, tổng công ty, những người có năng lực, khả năng điều hành, quản lý tốt sang. Các Tập đoàn này sẽ phải cơ chế hoạt động công khai, minh bạch, được kiểm toán hàng năm và như tôi nói, luôn được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội do sử dụng nguồn lực tài chính lớn của nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Mạnh Quân

MỚI NHẤT
Tan hoang giấc mơ ô tô Việt Vinaxuki
Tan hoang giấc mơ ô tô Việt Vinaxuki

Trong khi thị trường ô tô vẫn đang “nóng” với câu chuyện tiếp tục thực hiện hay dừng các quy định của Thông tư 20/2011/TT-BCT về điều kiện kinh doanh xe nhập khẩu, thì ở một xã nông thôn ngoại thành Hà Nội, một “ngọn cờ” của phong trào “giấc mơ ô tô Việt” đang thoi thóp.

Thứ bảy, 23/07/2016 - 09:00

Hải Phòng: Hàng ngàn hộ dân bị cắt truyền hình cáp do tranh chấp tiền thuê cột điện
Hải Phòng: Hàng ngàn hộ dân bị cắt truyền hình cáp do tranh chấp tiền thuê cột điện

(Dân trí) - Vừa qua, hàng ngàn khách hàng dùng truyền hình cáp ở Hải Phòng bị ngừng cung cấp dịch vụ. Nguyên nhân xuất phát từ việc do không thống nhất được giá thuê cột điện, Công ty Điện lực Hải Phòng đá tháo dỡ đường dây cáp truyền hình treo trên cột điện.

Thứ bảy, 23/07/2016 - 07:00

Đắk Lắk: Phạt hơn 200 triệu đồng đối với 7 công ty kinh doanh đa cấp
Đắk Lắk: Phạt hơn 200 triệu đồng đối với 7 công ty kinh doanh đa cấp

(Dân trí) - Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt 7 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh vì đã vi phạm hàng loạt quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp, trong đó có sai phạm tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa có xác nhận văn bằng của cơ quan chức năng.

Thứ bảy, 23/07/2016 - 06:33

Tivi màn hình lớn ngày càng dễ mua
Tivi màn hình lớn ngày càng dễ mua

Nếu cách đây 5 năm, 1 chiếc tivi màn hình phẳng 40 – 50 inch là hàng cao cấp với mức giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, chỉ có những nhà khá giả mới có thể mua sắm, đặt trang trọng ở phòng khách. Nay những chiếc tivi màn hình lớn đang ngày càng rẻ hơn, khách hàng ngày càng bình dân hơn.

Thứ bảy, 23/07/2016 - 06:30

Qua mặt ông chủ, nhân viên bán hàng móc túi khách
Qua mặt ông chủ, nhân viên bán hàng móc túi khách

Vì lương cứng mà cửa hàng trả quá bèo bọt, chỉ 2-2,5 triệu đồng/tháng, nhiều nhân viên bán hàng đã nghĩ ra nhiều chiêu trò “móc túi” khách để đút túi thêm cả chục triệu đồng mỗi tháng.

Thứ bảy, 23/07/2016 - 06:04

Đua nhau lặn chíp chíp bán cho Trung Quốc
Đua nhau lặn chíp chíp bán cho Trung Quốc

(Dân trí) - Hiện giá mỗi kg chíp chíp tăng gấp đôi so với trước đây vì mặt hàng này đang được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thứ bảy, 23/07/2016 - 05:00

Giăng băng rôn ở Bộ Công Thương để kiến nghị bỏ Thông tư 20
Giăng băng rôn ở Bộ Công Thương để kiến nghị bỏ Thông tư 20

(Dân trí) - Chiều ngày 21/7, sau khi không được vào dự cuộc họp để tham vấn ý kiến về việc xóa bỏ hay giữ lại Thông tư 20 của Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu xe ô tô đã giăng biểu ngữ trước trụ sở Bộ Công Thương tại 54 Hai Bà Trung (Hà Nội).

Thứ sáu, 22/07/2016 - 09:34

Cổ đông Nintendo "bộn tiền" nhờ Pokemon Go
Cổ đông Nintendo "bộn tiền" nhờ Pokemon Go

(Dân trí) - Nhờ sự ra mắt kịp thời của Pokemo Go, cổ phiếu của Nintendo đã có một đà tăng điểm ấn tượng trong suốt 2 tuần qua mặc dù đa phần các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đều giảm điểm.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 08:30

Cẩn trọng với “bẫy” tín dụng tiêu dùng
Cẩn trọng với “bẫy” tín dụng tiêu dùng

(Dân trí) - Khi mời chào khách hàng thì nhân viên tín dụng luôn dùng “những lời có cánh”, nào là lãi suất thấp, nhiều ưu đãi, lịch thanh toán dài hạn… Nhưng thực tế trong hợp đồng có muôn vàn khúc chiết để đẩy mức lãi suất lên đến 60%, thậm chí là hơn thế nữa.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 08:19

Doanh nghiệp bất động sản bức xúc vì “ông điện, nước ngồi không hưởng lợi”
Doanh nghiệp bất động sản bức xúc vì “ông điện, nước ngồi không hưởng lợi”

(Dân trí) - Các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản đã phải đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống điện nước trong chung cư, sau đó bàn giao toàn bộ tài sản này cho công ty điện lực, cấp nước sở hữu, vận hành, khai thác kinh doanh. Tuy nhiên chi phí đó lại không được các ngành độc quyền bồi hoàn cho chủ đầu tư.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 08:00

Bắt quả tang một cơ sở kinh doanh đuông dừa
Bắt quả tang một cơ sở kinh doanh đuông dừa

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bến Tre vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh ăn uống đang bán sản phẩm đuông dừa cho thực khách. Đây là sinh vật nguy hại cho vườn dừa đã được UBND tỉnh cấm nuôi, kinh doanh.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 05:50

VCBS: Rủi ro bong bóng tài sản khi dòng tiền "chảy" vào chứng khoán
VCBS: Rủi ro bong bóng tài sản khi dòng tiền "chảy" vào chứng khoán

(Dân trí) - VCBS lưu ý, trong trung hạn, khi kinh tế vĩ mô giảm tốc, dòng tiền bằng cách này hay cách khác vẫn chảy vào thị trường chứng khoán thì việc hình thành rủi ro về bong bóng tài sản cũng sẽ là yếu tố nhà đầu tư nên cân nhắc.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 04:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Doanh nghiệp "than" phải làm 72 báo cáo gửi Bộ mỗi năm
Doanh nghiệp "than" phải làm 72 báo cáo gửi Bộ mỗi năm

(Dân trí) - Tại Hội nghị tiếp thu các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp (DN), hiệp hội về sửa đổi, bổ sung các Luật về Đầu tư và Kinh doanh được Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức sáng nay 22/7, đại diện DN vốn nước ngoài than mỗi năm phải làm 72 báo cáo gửi Bộ.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 03:34

Bình Định: Chấm dứt siêu dự án lọc dầu 20 tỷ USD
Bình Định: Chấm dứt siêu dự án lọc dầu 20 tỷ USD

(Dân trí) - Đó là thông tin từ Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng thông báo đến các đại biểu HĐND tại buổi bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII diễn ra sáng nay (22/7).

Thứ sáu, 22/07/2016 - 02:33

Từ Trust Bank đến VNCB: “Bình mới, rượu cũ”
Từ Trust Bank đến VNCB: “Bình mới, rượu cũ”

(Dân trí) - Dưới thời chủ cũ, Trust Bank rệu rã. Những tưởng sẽ được thay da đổi thịt khi về với tay của ông chủ tập đoàn Thiên Thanh. Nào ngờ đâu, quá trình chuyển đổi từ Trust Bank thành VNCB cũng chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Chủ mới, chủ cũ đều thi nhau “rút ruột” ngân hàng.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 02:00

Bộ Tài chính lo “siêu ủy ban” cồng kềnh, tốn kém tiền ngân sách
Bộ Tài chính lo “siêu ủy ban” cồng kềnh, tốn kém tiền ngân sách

(Dân trí) - Cho rằng nên cân nhắc, xem xét kỹ có cần thiết cho ra đời ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp hay không, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc ra đơn "siêu ủy ban" sẽ khiến bộ máy cồng kềnh hơn, tốn kém chi phí ngân sách Nhà nước, chưa kể là sẽ làm chậm tiến trình cổ phần hóa DNNN.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 01:23

Ngắm khách sạn đẹp nhất Việt Nam khánh thành ngày 30/7 tại Quy Nhơn
Ngắm khách sạn đẹp nhất Việt Nam khánh thành ngày 30/7 tại Quy Nhơn

Khách sạn FLC Luxury Hotel Quy Nhơn – thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn vừa được Tạp chí Property Report bình chọn là khách sạn có thiết kế kiến trúc tốt nhất Việt Nam năm 2016. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc và cảnh quan của một trong những thiên đường nghỉ dưỡng mới của Việt Nam, sẽ khánh thành ngày 30/7 tới.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 01:00

Nhiều cú hích lớn cho thị trường bất động sản phía Tây
Nhiều cú hích lớn cho thị trường bất động sản phía Tây

Thị trường bất động sản TPHCM đang chứng kiến sự bùng nổ với việc đổ bộ của hàng loạt dự án của các đại gia địa ốc.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 12:00

Bộ Công Thương dự kiến đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man
Bộ Công Thương dự kiến đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, Bộ Công Thương đang dự kiến đề nghị Chính phủ dừng, không cho phép triển khai Dự án Nhà máy bột giấy của Công ty TNHH Lee & Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 11:00

Giá vàng tăng trở lại hơn 120.000 đồng/lượng
Giá vàng tăng trở lại hơn 120.000 đồng/lượng

(Dân trí) - Sau phiên giảm mạnh, giá sáng nay đã tăng trở lại ở mức trên 120.000 đồng/lượng so với chốt phiên. Tại TPHCM, giá vàng của một số doanh nghiệp (DN) có thời điểm tăng hơn 140.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 10:38

"Bán quyền ăn tiền" ở Tổng cục Thủy sản: Ai ký văn bản trái quy định?
"Bán quyền ăn tiền" ở Tổng cục Thủy sản: Ai ký văn bản trái quy định?

(Dân trí) - Về vụ việc cắt ghép phụ lục văn bản và sử dụng con dấu, phát hành văn bản trái quy định để đưa vào lưu hành hơn 800 sản phẩm thuỷ sản trái quy định, câu hỏi đặt ra là những văn bản này đã được phát hành sai quy định như thế nào?

Thứ sáu, 22/07/2016 - 09:51

“Hút” người mua nhà nhờ lịch thanh toán chia nhỏ hàng tháng
“Hút” người mua nhà nhờ lịch thanh toán chia nhỏ hàng tháng

Lịch thanh toán chia nhỏ 1%/tháng hỗ trợ lãi suất 3 năm, gói cam kết cho thuê lên đến 420 triệu/năm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn đang tạo “lực hút” mạnh mẽ tại một dự án ngay trung tâm Q.11, TP.HCM cuối tuần qua.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 09:30

Ngân hàng “làm mới” dịch vụ mobile banking
Ngân hàng “làm mới” dịch vụ mobile banking

Sử dụng thiết bị di động trong những giao dịch tài chính đang dần phổ biến hơn nhờ tính kết nối dễ dàng và nhanh chóng. Không chỉ khách hàng được hưởng lợi từ một kênh giao dịch mới mẻ và hiện đại, các ngân hàng cũng xem đây là kênh giao dịch quan trọng giúp giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 09:00

Chính phủ báo cáo Quốc hội: Nợ công có thể vượt trần cuối năm nay
Chính phủ báo cáo Quốc hội: Nợ công có thể vượt trần cuối năm nay

(Dân trí) - Đây là một trong những dự báo được Chính phủ đưa ra tại báo cáo gửi Quốc hội. Theo đó, Chính phủ đánh giá, nợ công và nợ Chính phủ đến cuối năm 2016 có thể vượt trần cho phép.

Thứ sáu, 22/07/2016 - 07:35