Chi tiết 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được chốt

(Dân trí) - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP 6,5%.
Chi tiết 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được chốt - 1
Tin liên quan