1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cán bộ ngành thuế sắp có sự xáo trộn lớn

(Dân trí) - Tổng cục Thuế có thể sẽ chỉ còn 4 phó tổng cục trưởng thay vì 6 phó tổng cục trưởng như hiện nay. Bên cạnh đó, trong 3 năm tới, riêng cơ quan thuế sẽ sắp xếp lại nhân sự tại hàng loạt các chi cục quận, huyện, thị xã theo hướng thành lập chi cục thuế liên vùng huyện.

Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trình bày nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt về cơ cấu tổ chức.

Cán bộ ngành thuế sắp có sự xáo trộn lớn - 1

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg tại cơ quan Tổng cục Thuế có 17 vụ, cục và 2 ban mềm. Bộ Tài chính trình Thủ tướng việc tổ chức và đổi tên Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thành Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp và và nhỏ và hộ kinh doanh, cá nhân; đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế. 15 cục, vụ còn lại giữ nguyên cơ cấu, tên gọi.

Về số lượng cấp phó, theo quy định tại khoản 2, Điều 40, Luật Tổ chức Chính phủ quy định "số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 4 người".

Nhằm phù hợp với quy định trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa khoản 1, Điều 4 của dự thảo Quyết định như sau: "Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó tổng cục trưởng".

Hiện theo giới thiệu ban lãnh đạo trên website Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng là ông Bùi Văn Nam. Ngoài ra, Tổng cục Thuế có 6 phó tổng cục trưởng gồm: ông Trần Văn Phu, ông Cao Anh Tuấn, ông Nguyễn Đại Trí, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh, ông Nguyễn Thế Mạnh.

Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 phó tổng cục trưởng thay vì 6 phó tổng cục trưởng như hiện nay. Đối với tổ chức cơ quan thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay.

Trước đó, liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện mỗi quận, huyện có 1 chi cục thuế đang khiến bộ máy cơ quan thuế cồng kềnh.

Thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp lại bộ máy cơ quan Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước.

Với cơ quan thuế, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong 3 năm tới, riêng cơ quan thuế sẽ sắp xếp lại 548 chi cục thuế các quận, huyện, thị xã xuống còn 257 chi cục, giảm 291 chi cục thuế theo hướng thành lập chi cục thuế liên vùng huyện.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ và hiện đại hóa ngành thuế, hải quan thì công tác rà soát, sắp xếp lại bộ máy các ngành này cũng được Bộ Tài chính đẩy mạnh để thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị", ông Dũng khẳng định.

Phương Dung

Cán bộ ngành thuế sắp có sự xáo trộn lớn - 2