Thứ tư, 01/03/2017 - 06:08

Buông lỏng quản lý, cơ quan thuế làm thất thu hàng nghìn tỷ đồng

Dân trí

Kết luận của Thanh tra Chính phủ vừa công bố về việc chấp hành quy định pháp luật về kiểm tra, thanh tra của ngành thuế đã chỉ ra hàng loạt những thiếu sót, khuyết điểm, sai sót, sai phạm của cơ quan thuế làm giảm số thu thuế ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hình sự 2 vụ việc liên quan tới quản lý thuế.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hình sự 2 vụ việc liên quan tới quản lý thuế.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Thất thu hàng nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, UBND thành phố Hà Nội có những vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến nhiều chủ đầu tư sử dụng đất của Nhà nước đã lâu nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Đến ngày 31/12/2014 dự tính là hơn 7.166 tỷ đồng.

Đặc biệt, dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, đến thời điểm thanh tra dự án chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói, các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp, chủ đầu tư chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước nhưng chủ đầu tư đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, quá trình xây dựng có nhiều vi phạm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có liên quan đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai trên địa bàn, dẫn đến các chủ đầu tư sử dụng đất của Nhà nước có nhiều vi phạm.

Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp để rà soát và thực hiện ngay việc xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư đã sử dụng đất của Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là đối với các dự án chủ đầu tư cố ý trốn tránh, chây ỳ thực hiện nghĩa vụ thì có giải pháp xử lý kiên quyết, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra hình sự vụ việc của Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗ hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (dự án Đại Thanh) do có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước (Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản…) trong quá trình thực hiện dự án. Đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách Nhà nước.

Hàng loạt khuyết điểm, sai phạm

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt những thiếu sót, khuyết điểm, sai sót, sai phạm của cơ quan thuế.

Cụ thể, việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch, quyết định thanh tra của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế không có căn cứ, thiếu cơ sở. Một số doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra nhiều năm nhưng không thực hiện hoặc điều chỉnh nhiều lần đến nay vẫn chưa được thanh tra.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế chưa làm hết trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, đôn đốc và điều hành đối với các Cục Thuế về thực hiện quy trình quản lý nợ thuế, đôn đốc và sử dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế. Hậu quả khiến nợ thuế toàn ngành ngày càng tăng, thời điểm ngày 30/6/2014 là 68.904 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế không chỉ đạo toàn ngành thuế thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về xử lý đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Từ đó dẫn đến tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trái phép xảy ra trên diện rộng và phức tạp, khiến giảm thu ngân sách Nhà nước,...

Cục thuế TPHCM đã thiếu trách nhiệm trong việc xử lý kịp thời các vi phạm đối với 4 công ty dầu khí dẫn đến khi có quyết định xử lý thì đã hết thời hiệu xử lý gây khiếu kiện kéo dài và không xử lý truy thu được thuế cho Nhà nước. Cục thuế Hà Nội cũng giải quyết khiếu nại chậm so với quy định, một số nội dung giải quyết khiếu nại chưa phù hợp, thiếu cơ sở pháp lý làm giảm số thu ngân sách Nhà nước….

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra hình sự vụ việc 21 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gồm 20 doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh và Công ty CP XD&PT năng lượng Apa Green có tổng giá trị là 822,8 tỷ đồng để kê khai thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế. Thanh tra cũng đã đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra một vụ việc tại dự án đô thị Đại Thanh (Hà Nội).

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Thuế truy thu các doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm về thuế với số tiền 792,4 tỷ đồng. Rà soát, truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt đối với 12 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Phương Dung