1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bộ Tài chính tính giảm thuế cho 98% doanh nghiệp trong nước

(Dân trí) - Bộ Tài chính cho rằng, nghiên cứu đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tới 97-98% tổng số doanh nghiệp, là "cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế"

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Theo thông tin mới nhất của Bộ Tài chính về kế hoạch sửa đổi một số chính sách thuế trong thời gian tới, đối với Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để đáp ứng và tương thích với Luật Hỗ trợ DNNVV mới được ban hành.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng) được áp dụng mức thuế suất 15%.

DNNVV có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 – 50 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 17%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% và 15% là tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm.

Để tránh các trường hợp doanh nghiệp thành lập các công ty con để được hưởng chính sách nêu trên, dự thảo của Bộ Tài chính cũng quy định mức thuế suất 15%, 17% không áp dụng đối với doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ nắm giữ từ 25% vốn chủ sở hữu của công ty con trở lên.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đưa ra ba nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gồm: quy định phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ; tỷ lệ thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài; bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, như nhiều quốc gia khác, tại Việt Nam, DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và tỷ lệ DNNVV tại Việt Nam cũng chiếm một tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (97-98%), được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế.

"Để đảm bảo mục tiêu tiếp tục thúc đẩy DNNVV phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phù hợp với nguyên tắc tại Luật Hỗ trợ DNNVV, nghiên cứu đề xuất mức thuế TNDN phù hợp với DNNVV là cần thiết", lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định với giới báo chí.

Dẫn kinh nghiệp quốc tế, Bộ Tài chính cho biết, hiện các nước trên thế giới và trong khu vực có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho DNNVV. Ví dụ như Trung Quốc áp dụng thuế suất ưu đãi với doanh nghiệp nhỏ là 20% trong khi thuế suất phổ thông là 25%, riêng giai đoạn 2015-2017, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế thấp còn được áp dụng thuế suất thấp hơn.

Hoặc tương tự ở Thái Lan, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20% nhưng DNNVV cũng được áp dụng thuế suất ưu đãi thấp hơn. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2017, tuỳ theo mức thu nhập đạt được, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ 300.000 baht trở xuống được miễn thuế, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế lớn hơn 300.000 baht được áp dụng thế 10%...

Phương Dung

Bộ Tài chính tính giảm thuế cho 98% doanh nghiệp trong nước - 2