Thứ tư, 18/01/2006 - 09:04

Bảo Việt chính thức trở thành Tập đoàn

Dân trí

Chiều qua (17/1), Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động năm 2006 và Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.

Theo quyết định 310/QĐ/2005/TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt (gọi tắt là Tập đoàn Bảo Việt) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tập đoàn Bảo Việt được hình thành sau khi thực hiện cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, có ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm, tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (tên giao dịch quốc tế là BAOVIET HOLDINGS) là công ty cổ phần, có chức năng đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường.

Bảo Việt cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2006 sẽ tập trung thực hiện Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sẽ hoàn thiện mô hình phân cấp quản lý giữa tập đoàn và các đơn vị thành viên để phát huy hiệu quả cao nhất của mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm.

Đồng thời, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và các lĩnh vực khác, cụ thể là Bảo Việt sẽ thành lập mới: Ngân hàng cổ phần Bảo Việt, Công ty cho thuê tài chính Bảo Việt, Công ty Bất động sản Bảo Việt, Công ty Bảo hiểm y tế cộng đồng Bảo Việt...

Mạnh Hùng