Ban hành Nghị định về kinh doanh xổ số

Ngày 1/3,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.

Nghị định có 7 chương, 34 điều. Chương I gồm 6 điều là những quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định này không điều chỉnh đối với việc tổ chức các chương trình dự thưởng có tính chất may rủi gắn liền với việc mua hàng hoá, dịch vụ, thuộc các hình thức khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại.

Chương này cũng quy định rõ nguyên tắc kinh doanh xổ số là chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số; hoạt động kinh doanh xổ số phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Theo TTXVN