Tốt nghiệp đại học muốn làm giáo viên tiểu học phải học thêm 35 tín chỉ

Bình An

(Dân trí) - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ...

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
 

Mục đích là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học là căn cứ để các để các cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thống nhất xây dựng học liệu, tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học theo quy định.

Chương trình này áp dụng cho những người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Những người đã được tuyển dụng làm giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia chương trình, Học viên có được năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần giáo dục năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

Học viên sẽ học với tổng số: 35 tín chỉ, trong đó, phần bắt buộc: 31 tín chỉ và phần tự chọn: 04 tín chỉ. Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ).

Xem Dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY