Thanh Hóa: Tuyển dụng 155 viên chức ngành Giáo dục

(Dân trí) - Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Yên Định.

Theo đó, căn cứ các quy định của Nhà nước, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Yên Định đối với 155 người.

Thanh Hóa: Tuyển dụng 155 viên chức ngành Giáo dục - 1
Danh sách các thí sinh trúng tuyển.

Trong đó, khối Mầm non là 119 giáo viên; khối Tiểu học là 33 giáo viên, nhân viên (trong đó 7 giáo viên văn hóa, 4 giáo viên tiếng Anh, 5 giáo viên Mỹ thuật, 6 giáo viên Tin học, 11 nhân viên hành chính); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 3 người (trong đó 1 giáo viên nghề, 1 giáo viên Vật lý, 1 giáo viên Địa lý).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND huyện Yên Định quyết định tuyển dụng, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đồng thời, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc tuyển dụng các viên chức được phê duyệt nêu trên theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên