Ngưỡng điểm xét tuyển năm 2017 của ĐH Dược Hà Nội, ĐH Hùng Vương - Phú Thọ

(Dân trí) - Ngưỡng điểm xét tuyển nhận hồ sơ của trường ĐH Dược Hà Nội là 22 điểm thì của trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ chỉ có 15,5 điểm.

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngành Dược tổ hợp môn A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) năm 2017 là: 22,0 điểm.

Trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ:

Thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 đã được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Kết quả thi của tổ hợp các môn thi từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định được Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Thí sinh tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) đạt 36.0 trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Mã ngành,

tên ngành đào tạo

Tổ hợp môn,

bài thi xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm tối thiểu

nhận đơn xét tuyển

Điểm 3 môn

thi THPT

quốc gia

(đã tính điểm

ưu tiên)

Điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn xét tuyển

(chưa tính điểm ưu tiên)

I

Các ngành đào tạo đại học 865

1

Sư phạm Toán học

(52140209)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

4. Toán, Hóa, Sinh (B00)

270

15.5

2

Sư phạm Ngữ Văn (52140217)

1. Văn, Sử, Địa (C00)

2. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

3. Văn, Địa,Tiếng Anh (D15)

4. Văn, Sử, GDCD (C19)

15.5

3

Sư phạm Tiếng Anh (52140231)

1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)

2. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)

3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)

4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11)

15.5

4

Giáo dục Tiểu học

(52140202)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Văn, Anh (D01)

3. Văn, Sử, GDCD (C19)

4. Văn, Sử, Địa (C00)

15.5

5

Sư phạm Vật lý

(52140211)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

3. Toán, Lý, Văn (C01)

4. Toán, Hóa, Sinh (B00)

15.5

6

Sư phạm Hóa học (52140212)

1. Toán, Hóa, Lý (A00)

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

3. Toán, Hóa, Văn (C02)

4. Toán, Hóa, Sinh (B00)

15.5

7

Sư phạm Sinh học

(52140213)

1. Toán, Sinh, Hóa (B00)

2. Toán, Sinh, Lý (A02)

3. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

4. Toán, Sinh, Văn (B03)

15.5

8

Sư phạm Địa lý

(52140219)

1. Văn, Địa, Sử (C00)

2. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

3. Văn, Địa, Toán (C04)

4. Văn, Địa, GDCD (C20)

15.5

9

Sư phạm Sử - GDCD

(52140218)

1. Văn, Sử, Địa (C00)

2. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

3. Văn, Sử, Toán (C03)

4. Văn, Sử, GDCD (C19)

15.5

10

Giáo dục Mầm non

(52140201)

Văn, Toán, thi năng khiếu (M00)

Năng khiếu hệ số 2 gồm: Kể chuyện, đọc diễn cảm; Hát.

120

Hồ sơ thi năng khiếu

11

Giáo dục Thể chất

(52140206)

Toán, Sinh, thi năng khiếu (T00)

Năng khiếu hệ số 2 gồm: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m.

12

Sư phạm Âm nhạc

(52140221)

Văn, Năng khiếu thẩm âm tiết tấu, Năng khiếu thanh nhạc (N00)

Năng khiếu thanh nhạc hệ số 2.

13

Sư phạm Mỹ Thuật (52140222)

Văn, Năng khiếu vẽ màu, Năng khiếu hình họa (H00)

Năng khiếu hình họa hệ số 2.

14

Kế toán (52340301)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Hóa, Sinh (B00)

4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

130

15.5

36.0

15

Quản trị kinh doanh

(52340101)

15.5

36.0

16

Tài chính – Ngân hàng

(52340201)

15.5

36.0

17

Quản trị dịch vụ du lịch

và lữ hành (52340103)

1. Văn, Sử, Địa (C00)

2. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

3. Văn, Địa, GDCD (C20)

4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

15.5

36.0

18

Khoa học Cây trồng 52620110

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

3. Toán, Hóa, Sinh (B00)

4. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

180

15.5

36.0

19

Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)

(52620105)

15.5

36.0

20

Thú y

(52640101)

15.5

36.0

21

Công nghệ Kỹ thuật điện,

điện tử (52510301)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Lý, Văn (C01)

4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

15.5

36.0

22

Công nghệ Kỹ thuật

Cơ khí (52510201)

15.5

36.0

23

Công nghệ Thông tin

(52480201)

15.5

36.0

24

Kinh tế Nông nghiệp

(52620115)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Hóa, Sinh (B00)

4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

15.5

36.0

25

Hướng dẫn viên du lịch

(52220341)

1. Văn, Sử, Địa (C00)

2. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

3. Văn, Địa, GDCD (C20)

4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

165

15.5

36.0

26

Công tác Xã hội (52760101)

15.5

36.0

27

Việt Nam học (52220113)

15.5

36.0

28

Ngôn ngữ Trung Quốc

(52220204)

1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)

2. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)

3. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)

4. Tiếng Trung, Văn, Toán (D04)

15.5

36.0

29

Ngôn ngữ Anh

(52220201)

1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)

2. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)

3. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)

4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11)

15.5

36.0

30

Kinh tế (Kinh tế đầu tư)

(52310101)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Hóa, Sinh (B00)

4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

15.5

36.0

II.

Đào tạo cao đẳng: 100

1

Giáo dục Tiểu học

(51140202)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Văn, Anh (D01)

3. Văn, Sử, GDCD (C19)

4. Văn, Sử, Địa (C00)

50

10.0

2

Giáo dục Mầm non (51140201)

Văn, Toán, thi năng khiếu (M00)

Năng khiếu hệ số 2 gồm: Kể chuyện, đọc diễn cảm; Hát.

50

Hồ sơ thi năng khiếu

Xét trúng tuyển theo tổng điểm (đã tính điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Thông báo kết quả trúng tuyển ngày 01/8/2017 tại bảng tin và website trường www.hvu.edu.vn.

Hồng Hạnh