Đạt điểm sàn là được tham gia xét tuyển vào nhóm trường

(Dân trí) - Thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh và thỏa mãn quy định của Bộ GD&ĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào nhóm trường.

Đó là một trong những nội dung của Đề án tuyển sinh theo nhóm trường (gồm một số trường đại học trong khu vực Thủ đô Hà Nội) do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì.

Đạt điểm sàn là được tham gia xét tuyển vào nhóm trường - 1

Tuyển sinh 2016 có nhiều điểm mới nên thí sinh cần nghiên cứu kỹ các quy định xét tuyển (Ảnh: Mạnh Thắng)

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, mục tiêu của đề án Tuyển sinh theo nhóm trường nhằm xây dựng một phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia.

Với phương án tuyển sinh này, chúng tôi thống nhất sử dụng duy nhất kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào các trường trong nhóm. Sử dụng chung một phần mềm quản lý dữ liệu ĐKXT và xét tuyển (gọi tắt là phần mềm xét tuyển) do Trường chủ trì chịu trách nhiệm quản lý.

Áp dụng chung cách tính Điểm xét để thực hiện xét tuyển vào các trường trong nhóm. Áp dụng một cách thống nhất chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Tùy theo tình hình tuyển sinh của các trường, duy trì phương thức xét tuyển theo nhóm trường cho các đợt xét tuyển bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Điều kiện để được tham gia xét tuyển vào nhóm trường

Điều kiện thí sinh được ĐKXT: Thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh và thỏa mãn quy định của Bộ GD&ĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo lịch do Bộ GD&ĐT ấn định, thí sinh thực hiện ĐKXT trực tuyến (theo hướng dẫn cụ thể) hoặc nộp phiếu ĐKXT (theo mẫu) và lệ phí ĐKXT đến địa chỉ của trường (theo nguyện vọng 1) qua đường bưu điện bằng hình thức thư chuyển phát nhanh theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Đăng ký xét tuyển đợt 1:

Thí sinh được phép đăng ký tối đa 04 nguyện vọng ngành (gọi tắt là nguyện vọng) vào các trường trong nhóm, trong đó không quá 02 nguyện vọng vào một trường.

Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới trong Phiếu ĐKXT, bắt đầu từ nguyện vọng 1. Mỗi nguyện vọng đăng ký sẽ bao gồm các thông tin sau:

Đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung: Thí sinh được phép đăng ký tối đa 06 nguyện vọng ngành (gọi tắt là nguyện vọng) vào các trường trong nhóm, trong đó không quá 02 nguyện vọng vào một trường. Các nguyện vọng phải được xếp theo thứ tự ưu tiên.

Xét tuyển theo thứ tự của nguyện vọng

Xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành, chuyên ngành đào tạo của một trường được ấn định một mã nhóm ngành để xét tuyển, có cùng tổ hợp môn xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển.

Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng nào thì phần mềm xét tuyển sẽ không xét đến các nguyện vọng tiếp sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả Điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển có thể khác nhau. Điểm chênh lệch do các trường quy định cho mỗi nhóm ngành.

Điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi nhóm ngành sẽ được xây dựng theo thang điểm 10 phù hợp với công thức tính Điểm xét.

Các trường tự chủ trong việc phân chia nhóm ngành

Trách nhiệm và quyền hạn của các trường tham gia nhóm, các trường tự chủ trong việc phân chia nhóm ngành; xác định chỉ tiêu dự kiến cho từng nhóm ngành; ấn định mã nhóm ngành sử dụng cho xét tuyển; quy định điều kiện được ĐKXT dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (gọi tắt là điều kiện sơ loại), các tổ hợp môn xét tuyển đối với từng nhóm ngành và môn chính (hệ số 2);

Chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp môn xét tuyển đối với từng nhóm ngành; quy định điểm sàn trúng tuyển vào trường cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nếu thấy cần thiết (gọi là Ngưỡng điểm xét); quy định môn thi là tiêu chí phụ để xử lý tình huống quá nhiều thí sinh có cùng Điểm xét ở ngưỡng trúng tuyển vào một nhóm ngành của trường.

Các trường tự chủ trong việc xét duyệt các hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào trường, xác định chế độ ưu tiên đối với thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh. Đồng thời cử cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) nhóm trường để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xét tuyển.

Ngoài ra, các trường có trách nhiệm nhập các dữ liệu về nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng điểm xét và tiêu chí phụ (nếu có) vào phần mềm xét tuyển trong thời gian quy định.

Mỗi trường có trách nhiệm tiếp nhận các phiếu ĐKXT do thí sinh gửi qua bưu điện đến địa chỉ của trường đó và nhập dữ liệu vào hệ thống đăng ký xét tuyển.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết, Hội đồng tuyển sinh của các trường có quyền được truy cập và sử dụng dữ liệu ĐKXT chung của nhóm với mục đích kiểm tra, giám sát quá trình xét tuyển.

Cách tính Điểm xét (ĐX)

a) Đối với các nhóm ngành không có môn chính:

Picture 3
Picture 3

b) Đối với các nhóm ngành có môn chính:

Picture 4
Picture 4

(Kết quả tính ĐX lấy đến 02 chữ số sau dấu phẩy).

Hồng Hạnh

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)